Seslání Ducha svatého

Seslání Ducha svatého (řecky Πεντηκοστή [ἡμέρα], rusky Пятидесятница)

Svátek Seslání Ducha svatého se slaví sedmou neděli po Pasše-Velikonocích a je věnován sestoupení Ducha svatého na apoštoly padesát dní po vzkříšení Krista.

Ve Skutcích apoštolů (2,1-4) se píše:

„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.

Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.

A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;

všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

Nejstarší zobrazení sestoupení Ducha svatého se nacházejí v evangeliářích 6. století (tzv. Rabbúlův), na mozaikách a freskách. Tradiční ikonografie zobrazuje sionské večeřadlo, v němž se sešlo dvanáct apoštolů a Bohorodička v očekávání slibu Ježíše Krista o seslání Utěšitele.