Uvedení přesvaté Bohorodičky do chrámu

Uvedení přesvaté Bohorodičky do chrámu (řecky Εἴσοδος τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ Ναῷ, lat. Praesentatio S. Mariae in templo, rusky Введeние Пресвятой Богорoдицы) je druhým mariánským svátkem Dvanáctera, pokračováním svátku Narození Bohorodičky (slaví se 21. listopadu / 4. prosince). Základ svátku tvoří stejnojmenná událost z dětství Bohorodičky, jež byla převzata z apokryfního Prvního Jakubova evangelia.

Východní i západní ikonografie tohoto svátku je v hlavních rysech shodná. Existují varianty zobrazení, kdy anděl přináší Bohorodičce pokrm aj. Nicméně za nejčastější a kanonicky nejvhodnější se pokládá zobrazení, na němž je Panna Marie rodiči představována veleknězi, jenž se k ní v úctě sklání.