Chitrovův evangeliář

Ukázka dvoustrany evangeliáře s iluminací evangelisty Jana s učedníkem ProchoremChitrovův evangeliář (rusky Евангелие Хитрово) patří k nejvýznamnějším památkám staroruské knižní kultury. Jedná se o iluminovaný manuskript, který vznikl zřejmě kolem roku 1400. Jedním z malířů, kteří se podíleli na iluminacích, byl také Andrej Rubljov.

Název evangeliáře odkazuje k jeho poslednímu majiteli, bojaru Bogdanu Matvejeviči Chitrovovi (1615–1680), jenž knihu získal jako dar roku 1677 od cara Fjodora Alexejeviče (1661–1682). Chitrovo nechal pro rukopis zhotovit kryt z drahých kamenů a látek a předal jej jako dar do Trojicko-sergijevské lávry. Ve zdejším oltáři zůstal až do roku 1920, od roku 1931 je uchováván v moskevské Ruské státní knihovně (kód: РГБ. Ф. 304. III. № 3/М. 8657). V roce 1997 UNESCO zaneslo Chitrovův evangeliář do mezinárodního seznamu „Paměť světa“.

Evangeliář je bohatě zdobený – celkem obsahuje 8 miniatur, 5 iluminací na počátečních listech a 437 iniciál. Krásu rovněž zvýrazňuje časté používání zlata, mj. na svatozářích evangelistů, na iniciálách či na podkladu miniatur. Původ manuskriptu vědci odhadují na školu Theofana Řeka – řada miniatur je pak připisována jeho žáku Andreji Rubljovovi.

Evangelista LukášZobrazení evangelistů na zvláštních listech je prvním příkladem tohoto druhu v ruské knižní miniatuře. Na miniaturách lze pozorovat hned tři styly kresby – byzantský, balkánský a zvířecí (teratologický).

Začátek každého z evangelií doprovází 2 miniatury se zobrazením evangelisty na vlastním listu rukopisu a jeho symbolu. Dále zde figuruje zdobený první list s ornamenty neobyzantského stylu. Na listu č. 1 je zobrazen orel (symbol apoštola Jana), na listu č. 2 je apoštol Jan s učedníkem Prochorem, na listu 43 anděl (symbol apoštola Matouše), na listu 44 sám evangelista Matouš, na listu 80 je lev (symbol apoštola Marka), na listu 81 sám evangelista Marek, na listu 101 je býk (symbol apoštola Lukáše).    

Anděl, symbol evangelisty MatoušeSymboly evangelistů na vlastních listech představují pro ruskou knižní miniaturu novum, zřídka se vyskytovaly i v byzantském umění 11. – 14. století.

Chitrovův evangeliář vyniká přesnou, detailní kresbou, harmoničností kompozice a prosvětleností barevné škály. Právě barevnost, která je založena na propojení modrých, fialově-liliových, modro-šedých a stříbřitě-zelených barev doplněných o prvky zlaté a rudé, dodnes nepřestává udivovat.

V zobrazeních evangelistů, vtělených obrazech harmonie a milosti, stejně jako na zobrazení jejich symbolů, je vyjádřena hlavní idea výzdoby manuskriptu – vítězný pochod a vítězství Dobré zprávy ve světě. Umělecké zpracování miniatur dosvědčuje, že umělec (či umělci) dokonale ovládal techniku byzantské malby a měl široké znalosti v oblasti ikonografie.

Text evangeliáře zdobí stovky iniciál neobyzantského stylu, z nichž je 15 ve zlatě a 422 s tenkým zlatým rámováním. Zvláště zajímavé jsou zoomorfní motivy, též poměrně časté – k nejznámějším z nich patří volavka s hadem nebo delfín (viz obr.).  

Většina odborníků se shoduje na tom, že je Andrej Rubljov jedním z autorů miniatur. Řadu analogií lze nalézt i v jiných Rubljovových dílech, zejména chrámu Zesnutí Bohorodičky ve Vladimiru (1408), na ikoně „Starozákonní trojice“ či ikonách Zvenigorodské řady. Není ovšem vyloučeno, že je tento největší ruský ikonopisec všech dob autorem celého uměleckého ztvárnění manuskriptu.

 

Literatura:

Алпатов М. В., Андрей Рублев, Мoskva 1959, s. 13–14.

Лазарев В. Н., „Этюды о Феофане Греке, ч. II: Феофан Грек и московская школа миниатюры 90-х годов XIV в.“, in: Византийский временник 8 (1956), s. 143–165.

Лазарев В. Н., „Евангелие Хитрово и фрески Успенского собора на Городке в Звенигороде“, in: Русская иконопись от истоков до начала XVI века, Moskva 2000.

Попова О. С., Византийские и древнерусские миниатюры, Мoskva 2003, s. 295–302.

Смирнова Э. С., „Миниатюристы Евангелия Хитрово“, in: Хризограф: Сб. ст. к юбилею Г. З. Быковой, Э. Н. Добрынина (ed.), Мoskva 2003, s. 107–128.

Яковлева А. И., „Мастера Евангелия Успенского собора“, tamtéž, s. 131–133, 137, 140, 141, 144, 146, 147.

Осташенко Е. Я., Андрей Рублев: Палеологовские традиции в моск. живописи кон. XIV – 1-й трети XV в., Мoskva 2005, s. 42, 60–62, 143–152.

Щенникова Л. А., Творения прп. Андрея Рублева и иконописцев великокняжеской Москвы, Мoskva 2007, s. 130–137.