Velázquez Diego Rodríguez de Silva y

Diego de Silva y Velázquez (1599–1660)

Tento velký španělský malíř, jenž tak obdivuhodně dokázal proniknout do lidského nitra a zachytit s nepředstíraným zájmem povahu portrétovaných osob, se narodil 6 června 1599 v Seville. Zde se také od roku 1611 učí u malířského mistra Pacheca a roku 1618 se žení s jeho dcerou Juanou. Mladý Velázquez odchází do Madridu kde je za vydatné pomoci králova ministra hraběte Oliverase roku 1623 jmenován dvorním malířem Filipa IV. Mladému umělci se podařilo doslova přeskočit složitý systém povyšování a dvorské etikety, a se stejně mladým králem se záhy spřátelil. Velázquez nebyl pouze dvorním malířem, ale také správcem rozsáhlých královských sbírek, jejich kurátorem, organizátorem rozličných slavností a rádcem krále nejen v uměleckých otázkách. V Madridu se také roku 1628 setkává s Rubensem během jeho mise u španělského dvora. Následující léta 1629 až 1631 tráví na své první cestě po Itálii, pro kterou si s králem vyjednal roční volno. V Benátkách je ovlivněn Tintorettem a Caravaggiem, dále studuje dílo Michelangela a Raffaela. Na počátku roku 1631 se pak přes Neapol vrací do Madridu.

V letech 1631–1648 maluje četné portréty, náboženská a klasická témata a lovecké výjevy.

Roku 1649 odjíždí znovu do Itálie, tentokrát z králova pověření, aby zde sbíral umělecká díla. Na této cestě se setkává s Poussinem a Berninim a maluje slavný portrét papeže Inocence X. a „Venuši". Po návratu do Madridu v roce 1651 je jmenován královským komořím.

V období 1652–1659 maluje portréty nové královny a dětí včetně Dvorních dam – „Las Meninas" (1556), svého vůbec nejslavnějšího obrazu, kde je hlavní postavou Margarita Teresa, budoucí manželka římského císaře Leopolda I., krále českého a uherského. Umělec maloval princeznu mnohokrát, od nejmladšího věku až do své smrti. Diego de Silva y Velázquez umírá v Madridu 6. srpna 1660 a je pohřben s nejvyššími poctami.

Díla autora