Bierstadt Albert

Albert Bierstadt (7. ledna 1830 – 18. února 1902) byl německo-americký malíř proslulý svámi velkolepými, krajinomalbami amerického Západu.

Americký krajinář Albert Bierstadt je považován za jednoho z nejlepších a po celém světě nejuznávanějších amerických malířů devatenáctého století. Narodil se v roce 1830 v Solingenu v Německu v poměrně chudé rodině, která emigrovala v roce 1832 do Ameriky. Bierstadtovi se usadili v New Bedfordu v Massachusetts, kde jeho otec pracoval jako bednář. O Bierstadtových uměleckých počátcích či vzdělání není mnoho známo. Víme ovšem, že Bierstadt nabízel v roce 1850 v New Bedfordu své služby učitele malování a v tomto roce také v Bostonu poprvé vystavoval třináct svých pláten a jednu kresbu.

Následující tři roky Bierstadt spolupracoval s fotografem, který vytvářel fotografie typické krajiny amerického západu. Lze říci, že právě tato spolupráce se stala základem pro celou další Bierstadtovu tvorbu. V roce 1853 odjel Bierstadt do Evropy, kde studoval na Akademii v Düsseldorfu. Vedle svého studia také hodně cestoval a poznával tajemství evropské krajiny. Studium pod akademickým vedením pomohlo Bierstadtovi k tomu, aby se z něho stal skutečný mistr krajinář – jeho styl, technika i výběr dramatických témat se studiem zdokonalily. Po svém návratu do New Bedfordu se ihned stal středem zájmu všech oblastních milovníků umění. Do povědomí celé Ameriky se potom dostal v roce 1858, kdy zorganizoval obrovskou výstavu obrazů současných malířů, včetně patnácti vlastních prací.

Bierstadt se proslavil po celém světě především díky svým rozměrným malbám amerického Západu. Jeho obrazy oslovovaly dobrodružného ducha mnoha bohatých sběratelů umění, kteří byli ochotni za jeho obrazy platit v té době přímo astronomické částky, a tak žil Bierstadt velmi marnotratným životem.

Už jako velmi známý a úspěšný malíř se Bierstadt rozhodl cestovat po americkém Západě – v roce 1859 odjel do Colorada a Wyomingu jako účastník vládní objevné expedice plukovníka Fredericka W. Landera. Na této cestě Bierstadt vytvořil mnoho skic, které se později staly základem jeho další tvorby. Na západ se poté vydal ještě dvakrát – v roce 1863 a potom cestoval v letech 1871 až 1873. Mezitím se také oženil s Rosalií Ludlowovou, postavil své honosné sídlo Malkasten ve městě Irvington-on-Hudson ve státě New York a strávil dva roky v Evropě. Díky svému bohatství také podporoval mnohé charitativní spolky.

Kolem roku 1865 se však veřejné mínění změnilo. Amerika přestala obdivovat monumentální Bierstadtovy malby a po roce 1880 byl Bierstadt zcela odmítán. Navíc v roce 1882 vyhořelo jeho rodinné sídlo Malkasten a v roce 1893 zemřela jeho manželka. Bierstadt si však nedokázal přiznat nepřízeň svých obdivovatelů a stále se snažil udržet si svou životní úroveň. Bohužel pod vlivem všech ran osudu se zhoršila kvalita jeho práce, byl často hrubě kritizován a skoro nikdo už nechtěl kupovat jeho obrazy. Postupem času byla Bierstadtova tvorba zcela zastíněna úspěchem amerického impresionismu, což pro něho znamenalo drastické snížení příjmů, a proto musel v roce 1895 vyhlásit bankrot.

Bierstadt zemřel roku 1902.

Díla autora