Jušmanová Taťána

Taťána Sergejevna Jušmanová (1979) pochází z Moskvy a patří mezi přední současné ruské realistické malíře.

V roce 1997 dokončila s vyznamenáním Moskevské akademické a umělecké lyceum (Ruská akademie umění), v letech 1997‒2003 pokračovala ve studiu na Ruské akademii malby, sochařství a architektury. V letech 2000‒2003 dokončila vzdělání v moskevské Dílně historické malby, a to pod vedením slavného malíře Ilji Glazunova. Pravidelně se účastní výstav, a to jak vlastních, tak kolektivních.

Nevyčerpatelné téma a předmět jejího uměleckého zájmu představuje Ruský Sever, zvláště pak Bílé moře a zdejší obyvatelé, Pomořané. Nevšímá si ovšem jen drsné krajiny, obzvláště se zajímá o svérázné obyvatele, kteří často nemají daleko k až literárním či mýtickým hrdinům. S neobvyklým zanícením a smutkem popisuje zánik místních vesnic a starobylých dřevěných chrámů, které se po sovětské kolektivizaci a současné nelehké situaci rozpadají a vrůstají do okolní krajiny.

Maluje různé náměty (krajiny, portréty, knižní grafika, akvarel) a různými technikami.  

Díla autora