Boucher Francois

François Boucher (1703–1770)

F. Boucher je typickým představitelem zdobného francouzského rokoka.

Narodil 29. září 1703 v Paříži jako syn textilního návrháře, rytce a kresliče vzorů. Nejprve se před rokem 1720 učí rytcem a nastupuje do Lemoyova ateliéru a také k rytci Carsovi. Boucher, jak se zdá, šel vždy s dobou a byl úspěšný. V roce 1723 získává Prix de Rome (římskou cenu) a skutečně také do Říma cestuje a v letech 1728–1731 zde studuje zejména Tiepolovy fresky.

Po svém návratu se pokouší ospravedlnit své umění velkými obrazy s historickými náměty. Je sice v roce 1731 přijat na Královskou akademii jako malíř historických obrazů, ale tato díla nejsou kritikou příznivě přijata. Boucher se proto raději věnuje lukrativnějším zakázkám vycházejícím z dobového vkusu francouzského dvora. V roce 1733 uzavírá sňatek s Marií Jeanne Buseauovou, se kterou má později tři děti. Jeho žena byla údajně velmi krásná a Boucher jí rád dopřával drahé a výstřední záliby. I přes mnohé odpůrce a kritiky je vyhledávaným malířem, a tak se roku 1734 stává členem Akademie a později profesorem a rektorem.

Od roku 1750 se jeho mecenáškou stává madame de Pompadour a její nádherný portrét z roku 1758 je také nejznámějším Boucherovým obrazem. V té době však také sílí útoky na jeho dílo, které je považováno za povrchní a zhýralé. Často je mu vyčítána necudnost a zobrazování nahoty, kteréžto témata jsou však paradoxně ve stejných kruzích nejžádanější, a mistr nestačí uspokojovat poptávku. Tyto útoky jsou však především mířeny proti jeho mecenášce než proti samotnému Boucherovi, který rozhodně vždy odváděl skvělou práci. Zdá se, že jeho kritika měla spíše společenské než umělecké pohnutky. Bylo mimo jiné zcela opomíjeno, že Boucher je jedním z nejlepších portrétistů, které kdy evropské umění mělo. Boucher navrhuje také gobelíny a tapiserie, a v roce 1755 se stává ředitelem továrny Royal Gobelins.

V roce 1765 maluje první obraz pro Ludvíka XV., což byl v té době vrchol úspěchu. Boucher byl neobyčejně a nezvykle pracovitý, trávil u své práce mnohdy více než dvanáct hodin denně a vždy prohlašoval, že by své povolání nevyměnil za žádné jiné. Je údajně autorem více než deseti tisíc obrazů, kreseb a návrhů a mezi jeho žáky nacházíme i skutečné velikány francouzského umění jakým byl např. Fragonard.

V roce 1770 pak Boucher 30. května v Paříži umírá a zanechává svým dětem téměř pohádkové jmění.

Při kompletním či částečném využití tohoto materiálu je vyžadován odkaz na www.rodon.cz.

Díla autora