Varma Rádža Ravi

Rádža Ravi Varma (29. dubna 1848 – 2. října 1906) byl indický umělec pocházející z vládnoucího rodu v domorodém knížectví Travankor, ležícím na území dnešního indického svazového státu Kérala. Největší uznání a věhlas, daleko překračující hranice indického subkontinentu, získal svými ilustracemi a vyobrazeními z indických národních eposů Mahábhárata a Ramajána. Je považován za jednoho z největších indických umělců vůbec. Jeho dílo je dáváno za příklad harmonického spojení tradičních uměleckých postupů s technikami západního akademického umění.

Nejčastěji jsou připomínány jeho obrazy elegantních žen a dívek oděných v indickém sárí, které se staly na dlouhou dobu vzorem a ideálem indické krásy. V jisté době nechyběly reprodukce Varmových obrazů v žádné indické domácnosti střední třídy. Jeho působení a proslulost na západě započala roku 1873, kdy získal první cenu na umělecké výstavě ve Vídni. Rádža Ravi Varma zemřel 2. října 1906 ve věku 58 let, patří však mezi nemnoho indických umělců, kteří si svým dílem zajistili v očích svého národa nesmrtelnost.

Rádža Ravi Varma se narodil 29. dubna 1848 jako Ravi Varma koil Thampúram z rodu Kilimanúr v někdejším knížecím státě Travankor (Thiruvithankur) v Kérale. Jeho otec Ežumavail Nílaknatan Bhattatiripad byl známý svou učeností a vzděláním, zatímco jeho matka Umajamba Thampurattí (zemřela 1886) byla talentovaná básnířka a spisovatelka. Její nejkrásnější dílo Parvátí Swajamvaram publikoval Rádža Ravi Varma po její smrti.

Umělec měl dva bratry, Goda Varmu (narozen 1854) a Rádžu Rádžu Varmu (narozen 1860), a sestru Mangalu Bají Thampurattí, která byla také malířkou.

Již v mladém věku si Rádža Ravi Varma zajistil přízeň svého příbuzného a hlavy rodu, maharádži Ajiljáma Thirúnala z Travankoru, který plně podpořil jeho umělecké studium. Základy kreslení umělec získal ve škole známé jako Malířova ulička v Madurai. Jeho další jinošská umělecká studia probíhala u učitele Rámy Svámího Naidua, který jej naučil technice akvarelu, a dále u nizozemského portrétisty Theodora Jensona, u něhož studoval evropskou techniku olejomalby.

Velká Británie, jež tehdy spravovala Indii na základě poměrně složitého systému zahrnujícího jak území přímo pod britskou správou, tak různé protektoráty a domorodé takzvané „knížecí státy“, umělecké ambice svých indických poddaných sice nijak výrazně nepotlačovala, ale na druhou stranu jim také nedopřávala žádnou podporu. Rádža Ravi Varma se sice tešil zájmu významného panovníka, svého příbuzného, ale i tak se jeho kariéra zpočátku rozvíjela jen velmi pomalu. Jeho obrazy se stávaly populární pouze mezi úzkou skupinou tehdy nepočetné indické vlastenecké inteligence a národně orientovanými milovníky umění.

Skutečným průlomem v kariéře tohoto neobyčejného umělce se stal teprve jeho úspěch v zahraničí. To, že získal první cenu na výstavě ve Vídni a zařadil se tak mezi světově uznáváné umělce, otevřelo malíři i cestu k domácímu publiku. Svůj mezinárodní úspěch Ravi Varma zopakoval ještě v roce 1893 na světové výstavě v Chicagu, kde získal dvě zlaté medile.

Rádža Ravi Varma se stal nejen respektovaným, ale také úspěšným a žádaným umělcem, stojícím pevně na vlastních nohou. V osmdesátých a devadesátých letech devatenáctého století cestoval bez oddychu po celé Indii, hledaje inspiraci pro svá díla. Modely pro své obrazy hinduistických bohyní a postav z eposů nalézal v jihoindických drávidských ženách a dívkách, které považoval za krásné. Právě tyto jeho práce zobrazující mytologické hrdiny z Mahábháraty a Ramajány se staly jakýmsi prototypem, který natrvalo vstoupil do fantazie a srdcí miliónů Indů.

V roce 1904 získal zlatou medaili za přínos v umění od indického místokrále Curzona. Je zajímavé, že teprve tehdy byl umělec poprvé jmenován v dokumentech svým plným jménem – Rádža Ravi Varma, a to na přímou intervenci tehdy vládnoucího maharádži v Travankoru Múlama Thirunála, který vyžadoval, aby byla dodržena tradice a jméno strýce (strýc se jmenoval Rádža Rádža Varma) bylo uvedeno jako titul před jménem. V tomto případě tedy slovo Rádža ve jméně umělce nepředstavuje šlechtický titul (rádža – v mnoha indických jazycích král, kníže), ale jde vlastně o jméno „kmotra“.

V moderní době zaznamenala Indie obnovený zájem o dílo a život tohoto velkého a vpravdě národního umělce, který se odrazil nejen v uměleckých kruzích. Dílo Raviho Varmy začalo opět pronikat do populární kultury a nalezneme jej dnes ve filmech i videoklipech populárních zpěváků.

V roce 1993 známý kritik umění Rúpika Čawla a výtvarník A. Rámačandran společně sestavili monumentální výstavu děl umělce v Národním muzeu v Novém Dillí. Stát Kérala od roku 2001 uděluje cenu za vynikající výsledky v oblasti umění, jejíž název zní Rádža Ravi Varma Puraskaram. Po celé Indii dnes nalezneme desítky škol a institucí pyšnících se jménem tohoto neobyčejného umělce, tvůrce skutečně indického výtvarného umění.

Literatura:

       Anglicky:

Díla autora