Kondakov N. P. Ruské poklady 1 (1896)

Titulní list prvního dílu knihy N. P. Kondakova „Ruské poklady. Výzkum starožitností velkoknížecí epochy“ (Русские клады. Исследование древностей великокняжеского периода) vydaného v Petrohradu roku 1896.