Katedrální chrám Narození Páně, Jižní Sachalinsk

Nově postavený katedrální chrám zasvěcený svátku Narození Páně v Jižním Sachalinsku pojme až tisíc věřících. Svatostánek byl postaven v letech 2012–2016.

Paralelně se stavebními pracemi probíhala také příprava na výtvarné ztvárnění interiéru a exteriéru. Aby bylo dosaženo maximální ikonografické jednoty a kanoničnosti všech složek, vznikla umělecká rada v čele s předsedajícím archimandritou Lukou (Golovkovem), jenž řídí ikonopisnou školu založenou v Moskevské duchovní akademii.

Klasický pětiřadový ikonostas překvapuje svojí krásou – má celkem 98 ikon. Hlavní vchod, oltář a sloupy zdobí mozaiky, celkově 175 metrů čtverečních. Chrám zkrášluje také 200 m2 vitráží, dvouřadový lustr a desetimetrová florentská mozaika s vyobrazením Betlémské hvězdy na podlaze.

Autor fotografií: Anton Pospělov