Konstantinopol (současná rekonstrukce)

Od 5. století představovalo město Konstantinopol (česky též Cařihrad, dnes Istanbul) centrum křesťanského světa. Jako hlavní město Byzantské říše, dědičky antického Říma, pokračovalo ve starobylých tradicích. Tyto ovšem byly vnitřně proměněny nejen dynamikou doby, nýbrž především křesťanskou vírou. Obyvatelé Byzance dokázali skloubit dary antiky i výzvy evangelia, aby stvořili úchvatnou civilizaci, vzor a předmět závisti barbarských kmenů.

Francouzská ilustrátorka Antoine Helbertová se pokusila vzkřísit nádheru paláců a chrámů Konstantinopole z archivních pramenů a uměleckých děl. Její vášeň pro Druhý Řím, jak se Konstantinopoli právem přezdívá, vzbudila její matka, když jí jako dítěti zakoupila k narozeninám knihu o Byzanci. Od té doby se nepřestala o východní křesťanské impérium zajímat, nakupovala dostupné publikace, studovala architekturu. Výsledkem jejího snažení je sada kreseb a rekonstrukcí, které jsou vysoce hodnoceny jak historiky, tak architekty.