Stockholmský Zlatý kodex

Stockholmský Zlatý kodex (lat. Codex Aureus Holmiensis, též znám jako Codex Aureus of Canterbury) představuje iluminovaný rukopis čtveroevangelia, který se nyní nachází ve Švédské královské knihovně (katalogové označení MS A. 35)

Předpokládá se, že kniha vznikla v polovině 8. století Canterbury. O století později se stala válečnou kořistí Vikingů, kteří Anglii pravidelně napadali. V 16. století se rukopis dostal do Španělska, odkud ji zakoupila Švédská královská knihovna. 

\"Evangelista

O manuskriptu

Z celkového rukopisu se dochovaly 193 listy ve formátu 39,5 x 31,4 cm. Text je psán v latině unciálním písmem, některé listy jsou zabarveny purpurem, jiné nikoliv. Purpurové listy písař zpracoval technikou chrysografie zlatým a stříbrným inkoustem.

Na ornamentech a bílých listech autor využíval různých druhů inkoustů.

Ikonografie iluminací

Obrazové zpracování rukopisu prozrazuje vysokou úroveň kresby dané knižní díly. Kompletně se zachovaly dvě kresby evangelistů – Matouše a Jana, jeden kaligrafický list, šest celostránkových kanonických tabulek a sedm velkých iniciál (přes celou stranu). Při malbě iniciál bylo zřejmě poprvé v dějinách vůbec užito plátkového zlata.

Iluminace a celková úprava knihy mají smíšený styl – odráží se v něm jak tradice italského, tam ostrovního (nejen britského, nýbrž především keltského) raně středověkého umění.

Na miniatuře evangelisty Matouše lze spatřit zjevné stopy italského stylu, zatímco následující stránka (viz ilustraci v textu) zase nese výrazné rysy keltského dekorativního umění. Další listy se zase nesou v duchu franské knižní kultury té doby.

Miniatura evangelisty Jana obsahuje spirálovité keltské vzory se zoomorfními rysy.

Faximilní vydání:

The Codex Aureus: an eighth-century gospel book: Stockholm, Kungliga bibliotek[et], A. 135, ed. by Richard Gameson (Copenhagen, 2001–2002)

Literatura:

Nordenfalk, Carl, Celtic and Anglo-Saxon Painting: Book illumination in the British Isles 600–800, Chatto & Windus, London – New York: George Braziller, 1977, s. 96–107.

De Hamel, Christopher, A History of Illuminated Manuscripts, Boston: David R. Godine, 1986.

Dodwell, C. R., Anglo-Saxon Art: A New Perspective, Manchester UP, 1982.

Walther, Ingo F., Norbert Wolf, Codices Illustres: The world’s most famous illuminated manuscripts, 400 to 1600, Köln, TASCHEN, 2005.

Wilson, David M., Anglo-Saxon: Art From The Seventh Century To The Norman Conquest, Thames and Hudson 1984.