Daniil Čornyj

Daniil Čornyj (rusky Даниил Чёрный, kolem 1350‒1428) byl významný ruský středověký malíř ikon, přítel a spolupracovník Andreje Rubljova.

Život

Přesto, že jeho dílo představuje jeden z vrcholů ruského středověkého umění, víme o Daniilovi Čorném jen velmi málo. Kupříkladu i přezdívka „Černý“ pochází až ze spisu Vyprávění o svatých ikonopiscích z konce 17. století.

Mnich a představený Volokolamského kláštera Josif Volockij (1439‒1515) označil Daniila za učitele Andreje Rubljova. Z letopisů se s jistotou dozvídáme o jejich společné práci na výmalbě Uspenského chrámu ve Vladimiru (též Nanebevzetí Panny Marie, 1408–1409). Daniil, rovněž mnich, zemřel zřejmě společně s Andrejem Rubljovem během morové rány v roce 1428 a je pohřben v moskevském Andronikově klášteře.

\"Daniil

V roce 1992 našli archeologové při úpravě oltářního prostoru Spaského chrámu Andronikova kláštera ostatky těl dvou prostých mnichů. Věk byl odhadován mezi 50‒80 lety, a protože se jednalo o druhotné pohřebení, k němuž docházelo jen výjimečně a u významných osob, domnívají se archeologové, že by se mohlo jednat o těla Rubljova a Čorného.

Dílo

Hlavní problém v identifikaci děl Daniila Čorného spočívá v tom, že spolupráce s Andrejem Rubljovem byla natolik těsná, že lze díla jen těžko rozlišit. Ikonopisci ve středověku navíc svá díla nepodepisovali. Nezbývá proto, než se zaměřit na stylistické zvláštnosti jednotlivých děl a pokusit se o jejich specifikaci. Ve svém výběru děl, která Čornému připisoval, např. I. E. Grabar vycházel z předpokladu, že ikonopisec byl starší než Rubljov, a proto v jeho díle hledal typické rysy umění konce 14. století a ovlivnění dobovou byzantskou ikonomalbou. Jako příklad „staré tradice“ uvedl fresku „Lůno Abrahámovo“ z vladimirského Uspenského chrámu či některé oltářní ikony.

Daniil Čornyj za sebou společně s Andrejem Ruljovem zanechali jistě množství žáků a jejich dílo slouží jako předobraz malířům ikon dodnes.

\"Daniil

Ve filmu A. Tarkovského Andrej Rubljov (Moskva, 1966) hraje postava Daniila Čorného jednu z hlavních rolí.

Literatura:

Lazarev V. N., Svět Andreje Rubleva, přel. V. Konzal, Praha 1981.

Словарь русских иконописцев XI–XVII веков, I. A. Kočetkov (ed.), Moskva 2003, rozšířené vydání Moskva 2009.