Evangelista Marek

Svatý evangelista Marek (hebrejsky מרקוס, řecky Μάρκος) je autorem nejkratšího ze čtyř Evangelií. I když dosud nebylo přesně určeno, o jakou postavu v Novém zákoně se jedná, dle tradice je spojován s Janem Markem ze Skutků apoštolů (Sk 12, 12).

\"Basilika

Tradice rovněž považuje Marka za prvního alexandrijského biskupa a tedy za zakladatele křesťanství v Africe. Podle legendy zde v roce 67 také podstoupil z rukou pohanů mučednickou smrt. V roce 828 Benátčané v Egyptě uloupili světcovy ostatky a převezli je do Benátek, kde jsou uloženy v tamní Bazilice sv. Marka. Od té doby považují Benátčané sv. Marka za patrona Benátek. Koptští křesťané naopak věří, že světcova lebka zůstala v Alexandrii, a je dnes uložena v tamním koptském chrámu sv. Marka.

\"Ostatky

Ve starobylé ikonografické tradici, která má původ v textu Zjevení svatého Jana (4,5-7):

Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití; před trůnem hořelo sedm světel – to je sedmero duchů Božích; a před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu: První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu.“

připadl apoštolu Markovi jako symbol lev (často okřídlený), jenž znamená sílu a královskou moc Krista (Zj 5,5). Odtud také pramení jeho zobrazování se lvem, nejčastěji za pulpitem, na němž píše evangelium (v podobě svitku či knihy). Světec může být také vyobrazován s biskupskými insigniemi, což odkazuje k jeho úřadu patriarchy alexandrijského.