Apoštol Lukáš

Apoštol Lukáš (hebr. ‏לוקא‏‎‎‎, řec. Λουκᾶς) patří k okruhu „sedmdesáti“ apoštolů, přítel apoštola Pavla, předpokládaný autor jednoho z evangelií a Skutků svatých apoštolů. V Bibli se o původu apoštola Lukáše nehovoří, podle tradice ale pocházel z řeckého prostředí, jednalo se tedy o jediného nežidovského autora Nového zákona.

Lukáše považuje pravoslavná církev i katolická církev za vůbec prvního malíře ikon a ochránce a patrona lékařů a malířů. Podle tradice namaloval první ikonu Bohorodičky, o čemž máme ovšem zprávu až z díla Theodora Anagnosta Dějiny církve z počátku 6. století, která se zachovala v přepracování v díle Nikéfora Kallista Xanthopula:

Eudokie poslala do Jeruzaléma ikonu Bohorodičky, kterou namaloval apoštol Lukáš“.

Apoštolu Lukášovi se připisuje i několik dalších ikon Bohorodičky ‒ Vladimirská, Čenstochovská, Sumelská, Kikkská aj.

Symboly apoštola Lukáše jsou okřídlený býk, pero a kniha nebo svitek.