BOHORODIČKA (2) Bohorodička s Dítětem Ježíšem

Bohorodička s Dítětem Ježíšem - patří k nejčastějším ikonografickým typům Panny Marie a lze se s ním setkat v několika variantách. Na západ tento druh vyobrazení přišel z Byzance, proto se nyní zaměříme na východní ikonopisné zobrazení. První dochované obrazy s tímto syžetem se dochovaly již ze 6. století (viz il.).

Z ikonografického hlediska se jedná o poměrně jednoduché schéma, které se jen v detailech variuje. Boží Matka drží Dítě Ježíše na rukách, její póza je strnulá, tvář vyjadřuje lásku a pokoj. Dítě Ježíš je rovněž zobrazován staticky, často s přísným výrazem či jako „mladý-starý“. Většinou zdvihá ruku v žehnajícím gestu, někdy s pohledem upřeným na modlícího se věřícího, jindy poněkud stranou.