BOHORODIČKA (1) - Narození Bohorodičky

Narození Bohorodičky, Narození Panny Marie (řec. Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, rus. Рождество Пресвятой Богородицы) patří k novějším ikonografickým syžetům, které nemají oporu v Bibli, nýbrž v apokryfní tradici.

Takto se o narození Bohorodičky hovoří v Protoevangeliu Jakubově:

Anna se velmi zarmoutila. Svlékla si smuteční šaty… oblékla si své svatební a kolem deváté hodiny se vydala na procházku do zahrady. Uviděla vavřín, usedla pod něj a modlila se k Bohu… A v tom stanul opodál Boží posel a řekl jí: „Anno, Anno! Pán vyslyšel tvou prosbu, počneš a porodíš dítě a bude se o něm mluvit po celém světě…“

(překl. P. Peňáz, Novozákonní apokryfy, sv. 1, Praha 2001, s. 258‒259)

Ačkoliv první vyobrazení pocházejí zřejmě již ze 7. století, k jeho rozšíření došlo až v 10. století. Na ikonách, freskách a mozaikách je vyobrazena ležící matka Bohorodičky, sv. Anna, někdy také otec sv. Jáchym. Někdy sv. Annu podpírají po bocích dvě služky, jindy ji ovívá okřídlený anděl. V pozadí vystupuje městská scenérie ‒ podle tradice se Bohorodička narodila ve městě Nazaretu.

Ikonomalebné zobrazení doplňuje také významný svátek církevního kalendáře.

Troparion svátku:

Česky:

Narození tvé, Bohorodičko Panno, radost

oznámilo celému vesmíru: protože z tebe,

zazářilo Slunce Pravdy ‒ Kristus, Bůh náš, a,

tím, že zničil prokletí, dal nám požehnání,

a tím, že zničil smrt, daroval nám život,

věčný.

 

Řecky:

Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ

τῇ οἰκουμένῃ· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς

δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας

τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν· καὶ

καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν

ζωὴν τὴν αἰώνιον.