Atenský Sion, fresková výmalba

Atenský Sion (gruz. ატენის სიონი, Atheni Sioni) je jeden z nejstarších gruzínských chrámů, pochází ze 7. století (leží v úzké soutěsce řeky Tana ve vesnici Ateni, asi 10 km od Gori). Své jméno získal po Sionu jeruzalémském.

Dějiny

Chrám postavil v polovině 7. století stavitel arménského původu Todosak, a to podle tetrakonchálního půdorysu nejznámějšího gruzínského chrámu Džvari (Svatého Kříže) nedaleko Mcchety. Na zdi chrámu se zachoval nápis stavitele: „Já, Todosak, stavitel tohoto chrámu“. Z jiných nápisů víme, že společně s ním na stavbě pracovalo ještě několik Arménů.

Několikrát byl chrám v průběhu staletí vykraden, dochovala se jen část mobiliáře z různých dob. Dodnes jsou mj. vidět stopy požáru, který v chrámu založil perský šách Abbás I.

Josefův sen, nejznámější freska chrámu

Fresková výmalba

Stěny chrámu zdobí vůbec první nápisy v gruzínském písmu nuschuri ( nuscha-chucuri) z roku 835 a první příklady písma mchedruli z roku 980.

V chrámu se zachovaly fresky z roku 1080.

Literatura:

J.-M. Thierry, P. Donabedian, Armenian Art, s. 67.

S. H. Rapp, Studies In Medieval Georgian Historiography: Early Texts And Eurasian Contexts, Peeters 2003, s. 383.