Klášter svatého Pavla, Athos - sbírka ikon

Klášter svatého Pavla (řec. Μονή Αγίου Παύλου) se nachází v jihozápadní části poloostrova Athos a patří k nejznámějším athoským klášterům, v jejichž hierarchii zaujímá 14. místo.

Klášter založil na konci 9. století svatý Pavel Xeropotamský, syn byzantského císaře Michaela I. a zasvětil ho Panně Marii.

Bohorodička Zrcadlo, konec 12. stoletíVe 14. století klášter upadal, nicméně v roce 1365 se jeho obnovy ujali srbští mniši Gerasim (Radonić) a Antonij (Pagasić). Vládci Srbska Lazar a Jiří Brakovićové klášter materiálně podporovali, stejně jako o století později v těžkém období po pádu Cařihradu do rukou Turků princezna Mara Brankovićová. Podle tradice chtěla princezna sama klášteru předat jeho největší relikvii, tzv. Dary mágů, nicméně i jí byl vstup na Svatou horu jako ženě přísně zakázán.

V polovině 18. století klášter osídlili řečtí mniši a v 19. a 20. století z jejich řad vzešlo několik významných hierarchů Athénského arcibiskupství řecké církve. Žilo zde rovněž několik významných duchovních osobností, pět let zde mj. působil jako zpovědník archimandrita Sofronij (Sacharov), duchovní žák svatého Siluána Athoského a velký mystik.

Klášter má podobu čtverce a nachází se na ostrohu 150 metrů nad mořem. Centrální chrám je zasvěcen Setkání Páně, má 11 kupolí a dvě kaple ‒ na památku sv. Jiří a Pavla Xeropotamského. V klášteře dnes žije 110 mnichů ‒ Řeků, Rusů, Libanonců, Syřanů, Angličanů a Američanů.

Kromě 494 vzácných rukopisů se v knihovně kláštera nachází na 12 000 knih.

Klášter rovněž vlastní rozsáhlou a významnou sbírku ikon, z nichž patří k nejuctívanějším dvě ikony Bohorodičky: „Myrotočivá“ a „Zrcadlo“. Další hodnotné ikony přinášíme níže.

Literatura:

Andreas E. Müller, Hora Athos. Dějiny mnišské republiky, Červený Kostelec 2013, s. 129‒130.