Veliký týden

Veliký týden, Veliký strastný týden nebo Pašijový týden (řec. Μεγάλη Εβδομάδα, rus. Страстнaя седмица) je poslední týden Velkého půstu před Paschou-Velikonocemi; sestává z Velikého pondělí, Velikého úterý, Veliké středy, Velikého čtvrtku, Velikého pátku a Veliké soboty.

Během tohoto týdne si křesťané připomínají poslední dny pozemského života Spasitele: jeho skutky, rozhovory s učedníky, odsouzení, smrt na kříži a pohřbení. Každý z těchto dnů má bohatou, na evangeliích založenou ikonografii. Níže přinášíme 43 ukázek fresek, mozaik, ikon a miniatur.