Zvěstování přesvaté Bohorodičce

Zvěstování přesvaté Bohorodičce (řecky Εὐαγγελισμός [τῆς Θεοτόκου], rusky Благовeщение Пресвятой Богорoдицы)

Tento ikonografický syžet popisuje evangelijní událost a svátek s ním spojený, totiž zvěstování archanděla Gabriela Panně Marii že brzy počne syna ‒ Ježíše Krista. Na západě se svátek slaví 25. března, na východě většinou 7. dubna (dle užívaného kalendáře).

Ikonografie Zvěstování přesvaté Bohorodičce patří k těm nejlépe rozpoznatelným. První zobrazení této události známe již z římských katakomb (2. století), zejména z hrobky sv. Priscilly, ikonopisný kánon se definitivně zformoval ve středověku.  

Základní atributy:

lilie ‒ symbol panenství a čistoty Panny Marie лилия

vřeteno ‒ nit má většinou rudou barvu, symbolizuje rozhodnutí Marie obléci božství do svého těla  

kniha ‒ Panna Marie čte knihu proroko Izajáše, někdy lze přečíst slova „Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel“ (Iz 7,14)

rajská větev ‒ drží ji v rukou archanděl Gabriel na znak příslibu ráje

paprsek světla ‒ sestupuje v něm Duch svatý

studna ‒ symbol čistoty Panny Marie