Narození přesvaté Bohorodičky

Narození přesvaté Bohorodičky (řecky Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, rusky Рождествo Пресвятoй Богорoдицы)

Nejstarší ikony a fresky se zobrazením Narození přesvaté Bohorodičky pocházejí z 10. století; není ovšem vyloučeno, že tento ikonografický syžet existoval již dříve (například na fresce gruzínského Atheni Sioni ze 7. století, tedy ještě před ikonoklastickým hnutím, jsou patrné jisté prvky námětu). K nejstarším zobrazením patří fresky apsidy kyjevského Sofijského chrámu z první poloviny 11. století a chrámu Proměnění Páně Mirožského kláštera z 12. století. K nejznámějším pak patří kompozice ze srbského kláštera Studenica z roku 1304.