Proměnění Páně

Proměnění Páně (řecky Μεταμόρφωσις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, rusky Преображeние Госпoдне) patří do Dvanáctera hlavních svátků.

Ikonografie tohoto svátku vychází z evangelního syžetu. Na ikonách, freskách, miniaturách aj. je Spasitel zobrazován, jak v centru zobrazení stojí na hoře v záři, okolo něho stojí proroci a u podnoží leží v modlitebním gestu apoštolové.