Vjezd Páně do Jeruzaléma

Vjezd Páně do Jeruzaléma (řecky Κυριακή των Βαΐων, též Κυριακή του Λαζάρου či Κυριακή Βαϊοφόρος, rusky Вход Гoспoдень в Иерусалим) – jeden z hlavních dvanácti svátků církevního roku, slaví se vždy poslední neděli před Paschou; označuje se též jako Palmová neděle. Ikony s tímto častým ikonopisným syžetem jsou umísťovány ve sváteční řadě ikonostasu.