Chrám svatého Spasitele v Chóře, Konstantinopol (Istanbul), Turecko

Interiér chrámu sv. Spasitele, ChóraChrám svatého Spasitele v Chóře (řecky ἡ Ἐκκλησία του Ἅγιου Σωτῆρος ἐν τῃ Χώρᾳ, přepis: hē Ekklēsia tou Hagiou Sōtēros en tēi Chōrai, turecky Kariye Müzesi, Kariye Camii, Kariye Kilisesi) je považován za jeden z nejkrásnějších přeživších příkladů byzantského stavitelství a církevního umění. Chrám se dnes nachází v istanbulské části Edirnekapı, v západní oblasti okrsku Fatih. V 16. století byl chrám osmanskými vládci proměněn na mešitu, od roku 1948 se stal muzeem.

Chrám v Chóře byl původně vystavěn jako klášterní komplex vně hranic Konstantinopole, směrem k jihu od Zlatého rohu (srov. jedinou českou publikaci o Konstantinopoli).

Svatý Petr, mozaika, ChóraNázev „Chóra“ odkazuje k místu výstavby, dnes však rovněž funguje jako zkrácený název chrámu. Počátek původního chrámu v tomto místě můžeme vztáhnout již ke konci 4. a počátku 5. století. Během rozsáhlých stavebních a fortifikačních úprav císaře Theodosia II. v letech 413-414 se chrám ocitl již za hradbami města. Název místa měl dle mozaik v nartexu symbolický význam: „Země živých“(ἡ Χώρα των ζώντων, přepis: hē Chōra tōn zōntōn).

Většina z dochovaných staveb a výzdoby pochází z konce 11. století, kdy nechala Marie Dukaina, tchýně císaře Alexia I. Komnéna, chrám Kristus Pantokratór, mozaika, chrám v Chóřepřestavět. Na počátku 12. století byl chrám poničen zemětřesením, nicméně záhy byl opraven císařem Izákem Komnénem, Alexiovým třetím synem. Nicméně, pokud jde o současný stav, můžeme jeho dokončení vztáhnout až ke 14. století. Mezi lety 1315–1321 jej totiž nechal přestavět významný byzantský státník Theodóros Metochités (řec. Θεόδωρος Μετοχίτης, 1270–1332) a dochované fresky jsou ukázkovým příkladem tzv. palaiologovské renesance (a to přesto, že jména skvělých autorů těchto děl nám dosud nejsou známa).

Základní literatura:

Feridun Dirimtekin. The historical monument of Kariye. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (1966).

Paul A. Underwood, The Kariye Djami. Volumes 1-3. Bollingen (1966).

Robert Ousterhout, The architecture of the Kariye Camii in Istanbul. Dumbarton Oaks, Washington 1987.

Chora: The Kariye Museum. Net Turistik Yayinlar (1987).

Saint Saviour in Chora. A Turizim Yayinlari Ltd. (1988).

Robert Ousterhout, Leslie Brubaker (eds.), The Sacred Image East and West. University of Illinois Press (1994).

Semavi Eyice, Kariye Mosque Church of Chora Monastery. Net Turistik Yayinlar A.S. (1997).

Holger A. Klein (Hrsg.), Restoring Byzantium. The Kariye Camii in Istanbul and the Byzantine Institute restoration. Miriam and Ira D. Wallach Art Gallery, Columbia University, New York 2004.

Krannert Art Museum. Restoring Byzantium: The Kariye Camii in Istanbul and the Byzantine Institute Restoration. Miriam & IRA D. Wallach Art Gallery (2004).

Jonathan Harris, Constantinople: Capital of Byzantium. Hambledon/Continuum (2007).

Internetové zdroje:

www.choramuseum.com (stránky chrámu)