Pascha - Vzkříšení Ježíše Krista

Ve východokřesťanském (pravoslavném) umění zobrazení nejdůležitější události evangelií a největšího zázraku, totiž Vzkříšení Krista, většinou chybí. Tento zázrak se vymyká lidskému chápání ‒ nepíší o něm evangelisté, nehovoří o něm církevní zpěvy. Proto jsou Vzkříšením Kristovým nazývány ty zobrazení, které ukazují jeho sestoupení do pekel a vítězství nad smrtí, nebo zjevení Krista po Vzkříšení, ale také zjevení anděla ženám s vonnými oleji u Kristova hrobu.