Křest Páně: ikony a fresky

Křest Páně (řecky Επιφάνεια, rusky Крещeние Госпoдне)

Epifanie, Zjevení Páně, patří k nejstarším křesťanským svátkům – společně s Narozením Krista představují společnou oslavu vtělení Slova a počátek jeho pozemské pouti. S vyobrazením Zjevení Páně se můžeme setkat již v římských katakombách, kde však byl na kresbách oslavován nejen Křest Páně v Jordánu Janem Křtitelem, ale především zjevení se věřícím vtěleného Božího Slova jako jedné z osob Svaté trojice. Tuto událost dosvědčuje Bůh-Otec a Duch svatý, jenž sestupuje z kousku nebes na Krista v podobě holuba a prameny „trojičního světla“, čímž je zdůrazňována chvíle zjevení Božství, teofanie.