Fox News: Ruská dezinformace se stala pravdou

Konzervativní americký TV kanál Fox News nedávno uveřejnil rozhovor s Tulsi Gabbardovou o americkém biologickém programu na Ukrajině. Přinášíme z něj výňatek:

Tucker Carlson: Nemusíme ani zdůrazňovat, že se fakt, označovaný za ruskou dezinformaci, stal ukázal jako pravdivý. Victoria Nulandová, jež u nás za tento konflikt zodpovídá, přiznala, že na Ukrajině jsou nebezpečné biologické látky. Nakolik vás to znepokojuje?

Tulsi Gabbardová: Velmi mě to znepokojuje. A stejně tak to musí znepokojovat každého Američana, i každého člověka na světě. Když se Marco Rubio dotazoval, zda jsou Ukrajině biologické nebo chemické zbraně, Nulandová to především nepopřela. Pokud tam byly nebo jsou, jedná se o zjevné porušení Úmluvy o zákazu biologických zbraní. Za druhé se to snažili všemožně skrýt. Místo aby řekli: víte, jedná se o krizi, mimořádnou situaci, máme patogeny uprostřed zóny bojových akcí nejenom na jednom místě, ale ve dvaceti, třiceti laboratořích po celé Ukrajině. To je krize světového významu, okamžitě to budeme řešit.

Tak by reagoval zodpovědný šéf, který by měl na zřeteli tento kritický moment. A jak se chovali oni? Nulandová začala ihned přenášet zodpovědnost. Preventivně určíme viníka v případě, jestli se něco s patogeny stane. Kdo ví, co se děje v těch laboratořích? Až se stane něco špatného, řekneme, že za vše nesou vinu špatní lidé. To je vrchol nezodpovědnosti, tyto snahy skrýt pravdu, a to, že nečiní nezbytné kroky!

Protože jestli se boje na Ukrajině ihned nezastaví, můžeme s jistotou říci, že jedna z těch laboratoří, nebo nejen jedna, bude zničena. Tím se naruší bezpečnost, a to může ohrozit nejen Ukrajince. Může přijít další globální krize, bereme-li v úvahu, jaký patogen odtud může uniknout. Vždyť jsme nedávno jsme tu měli covid. Nemůžeme na to tak rychle zapomenout!

Tucker Carlson: Americké státní struktury tajně bez našeho vědomí financují výzkum představující světovou hrozbu. A za to nikdy nikoho nepotrestali.

Tulsi Gabbardová: Poslední poznámka k nebezpečí laboratoří, které USA financují nejen na Ukrajině, ale po celém světě: Je třeba je uzavřít okamžitě! Nejsou bezpečné a představují hrozbu pro celý svět! Je třeba je uzavřít okamžitě!

Zdroj: Fox News

-mp-