Paul Craig ROBERTS - Vykořenění bílých etnik

Vymazávání západní kultury probíhá přímo před našima očima. Nechápavě sledujeme, jak vykořeněná bílá etnika vymazávají sama sebe.

Západní kultura nám přinesla vítězství právního státu, což znamená, že vláda se zodpovídá lidem. Toto historické vítězství, výsledek staletého boje, bylo ztraceno.

Dne 2. září 2021 jsem zveřejnil odkazy na dva články, které se zabývají nahrazením bělochů v zemích, kde jsou stále většinou. Nezájem bělochů o to, že se stanou rasovou menšinou, když, ačkoli jsou stále většinou, již trpí rasovou a kulturní diskriminací, vyvolává otázku jejich vůle přežít. Jakou očekávají běloši budoucnost, když jsou démonizovanou menšinou, rasistickou, vykořisťovatelskou a privilegovanou rasou, proti níž politika identity sjednocuje většinu?

Bílým lidem byly po desetiletí vymývány mozky o jejich rasismu, o potřebě rozmanitosti a multikulturalismu, tedy o potřebě, aby se jejich země stala babylonskou věží, a mnozí z nich byli přesvědčeni propagandou, která je měla podkopat a zaslepit je před jejich nebezpečím coby démonizované a upadající rasy.

Bílí nežidé v dnešní Americe jsou v mnohem zranitelnějším postavení než Židé v nacistickém Německu. Nikdo nebude stavět muzea holocaustu pro vyhlazená bílá etnika.

Vzdělávací systém plní vykořeňující funkci. Například kritická rasová teorie a projekt New York Time 1619 učí černochy nenávidět bělochy a bělochy nenávidět sebe sama a stydět se za svou historii.

Historie je přepisována a falšována, aby podpořila obvinění z bělošského rasismu. Například Robert E. Lee se stal symbolem rasové nespravedlnosti. Dokonce i jeho vlastní stát, který několik let úspěšně bránil proti invazním armádám Unie, souhlasil s odstraněním jeho sochy z hlavního města, které bránil.

V Leeově době se Američané považovali spíše za občany svých států než za občany Spojených států. Za to, že bránil svůj stát proti agresi, se z Leeho stal rasista.

Lee působil jako velitel West Pointu. Jedna z kasáren ve West Pointu je pojmenována po něm. V americké armádě se těšil velké úctě a vyslovil uznání armádě Unie, která byla shromážděna k invazi na Jih za to, že odmítla platit severní clo. Lee, Virgiňan, který nevlastnil žádné otroky, prohlásil, že nemůže přivést válku ke svým vlastním lidem. Přesto se všude objevují pomluvy, že Lee rezignoval na svůj mandát v americké armádě, aby „bojoval za otroctví“. Jih bojoval, protože byl napaden.

Dnes, o půldruhého století později, dal bílý guvernér Virginie a bílý Nejvyšší soud Virginie zelenou odstranění Leeovy sochy, protože černí obyvatelé byli naučeni vnímat sochu jako „památník, který oslavuje otroctví“.

Proč místo hrdinství a nezávislosti oslavuje otroctví? Proč mají černoši určovat význam památníku?

Proč mají v údajné demokracii názory černošské menšiny větší váhu než názory bělošské většiny? Proč mohou být černoši „uraženi“ sochou, ale běloši ne vymazáním své vlastní historie?

Proč převažují neinformované černošské názory nad fakty? Proč se běloši podřizují vládě fikce?

Proč mají pocity založené na historické lži, která byla vštěpována do hlav černošské menšiny, přednost před pocity bělošské většiny, jejíž historie byla nejprve zfalšována a poté vymazána?

Proč bílý virginský establishment podporuje tuto pomluvu jednoho z nejlepších mužů, které Virginie vyprodukovala? Člověka mnohem lepšího, než je ta verbež, která vymazává jeho památku.

Jestli tohle není sebemrskačství rasy, tak co to je? George Washington, Thomas Jefferson, Robert E. Lee jsou démonizováni a hanobeni, ale drogově závislý zločinec George Floyd, který se zabil masivním předávkováním fentanylem, je předmětem uctívání. Tuto proměnu - z hrdiny v padoucha, z padoucha v hrdinu - provedli sami běloši. Černochům chybí moc.

Když se ani jižanští běloši nedokážou postavit na obranu Roberta E. Leeho, jsme svědky toho, že běloši jsou zahanbeni jinými bělochy a zcela ztrácejí důvěru. Bílý jižanský establishment ve Virginii se prostě zhroutil tváří v tvář požadavkům lidí bez politických či ekonomických důsledků, kteří kladou menší odpor než mokrý papírový pytlík.

V prosinci loňského roku odstranila Virginská vojenská akademie (VVA), domovská základna jižanského generála Stonewalla Jacksona, jeho sochu, protože Jacksonův odpor proti invazi Severu byl rasistický.

VVA, jedna z nejjižnějších jižanských institucí, vyhodila svého nejslavnějšího člena. Hrdinství Stonewalla Jacksona bylo jeho vlastní institucí a jeho vlastním státem, za který skvěle bojoval, vyhozeno do zapomnění.

Je pro mě nepředstavitelné, proč by se VVA takto znesvěcovala. Na tom, že profesor brání svou zemi před vojenskou agresí, není nic rasistického. Proč se správní rada postavila za zneuctění nejslavnějšího člena VVA? Proč by měl jakýkoli bezúhonný člověk navštěvovat VVA poté, co se kolej zřekla svého nejslavnějšího člena.

Běloši z Virginie se nespokojili pouze s odstraňováním soch, ale odstraňují ze škol, okresů a ulic i názvy spojené s Jihem. Vykořenění běloši v Arlingtonu ve Virginii přejmenovali Lee Highway. Nyní se jmenuje Langston Boulevard. V Richmondu se mění názvy ulic. Názvy středních škol spojené s Jižany, kteří se postavili Lincolnově invazi, byly vymazány. Jsem zvědav, kdy bude vymazána Washington and Lee University.

Protibělošská a protiamerická organizace Southern Poverty Law Center má seznam 2300 silnic, škol a památníků ve 23 státech, které údajně mají jižanské, a tedy rasistické konotace. Předpokládám, že budeme muset najít nové slovo pro hlavní směr nebo bod kompasu známý jako jih.

Protože jeden černošský zločinec zemřel na předávkování fentanylem, americký Kongres, složený převážně z bělochů, letos odhlasoval odstranění všech jmen spojených s poraženými Konfederáty z federálního majetku. Tím se Leeho kasárna pojmenovaná po nejslavnějším superintendantovi West Pointu rozpadají. Jedná se o jednání lidí, kteří ztratili veškerou důvěru ve svou rasu a stali se služebníky protibělošské ideologie, která je démonizuje.

Nevymazává se jen Jih, ale běloši obecně. Překvapivé je, že Jih jen sedí a nechává si to líbit. Jižanská kina dokonce přestala promítat film „Gone With The Wind“, protože je „necitlivý“. Pro Jih je smíření se s vymazáním po utrpení válečných zločinů Lincolna, Granta, Shermana a Sheridana ekvivalentní tomu, jako kdyby Palestinci přijali své vyvlastnění za to, že jsou „teroristé“.

Pokud je film „Gone With The Wind“ k někomu necitlivý, pak k jižanským bělochům, kteří byli spolu se svou kulturou zničeni Lincolnovou válkou a proměněni v Yankees, pro které jsou peníze vždy na prvním místě. „Už nikdy nebudu mít hlad,“ prohlásí Scarlet O'Harová. Zde se jižanská dáma proměnila v obyčejného Yankeeho, pro kterého jsou peníze jedinou hodnotou:

Lincolnova válka, jak opakovaně potvrdil, měla za cíl zachovat impérium. S otroctvím neměla vůbec nic společného. Odstoupení Jihu nemělo s otroctvím nic společného. Bylo to kvůli ekonomickému problému. Sever měl v úmyslu vybudovat svůj průmysl tím, že bude Jih ekonomicky vykořisťovat. Přetváření toho, co se mylně nazývá „občanskou válkou“, na otázku otroctví bylo namířeno nejen proti bílým obyvatelům Jihu, ale také proti všem bílým Američanům. Pokud o tom pochybujete, stačí se rozhlédnout kolem sebe. Jsou to jen bílí Jižané, kteří jsou označováni za „systémové rasisty“ a „bílé nadřazence“? Pokud jste příliš hloupí na to, abyste znali odpověď, zeptejte se Megan Kellyové, která stáhla své děti z prestižních newyorských soukromých škol, kde jim bylo vštěpováno, že jsou bílí rasisté. Podívejte se na demokratickými státy a školními obvody nařízenou výuku kritické rasové teorie dokonce i na všech bělošských veřejných školách. Jste-li bílý Američan, demokratická vláda vám i vašim dětem a vnoučatům, pokud vám Covidova vakcína dovolí nějaké mít, oficiálně nasadila terč na záda.

Celý americký vzdělávací a politický establishment je příliš hloupý na to, aby pochopil, že pokud dojde k rozkladu civilizace a společenskému kolapsu, nezhroutí se jen běloši na Jihu. Kolaps postihne všechny bělochy, černochy, Hispánce i Asiaty. Jediný způsob, jak může existovat multirasová země, je, že jsou všichni inkulturováni. V opačném případě neexistuje jednota. Babylonská věž - rozmanitost - není země.

Zpráva z dnešních novin: Profesor pustil studentům Othella s Olivierem, byl obviněn z rasismu

Americký hudební skladatel čínského původu Bright Sheng zrušil seminář na Michiganské univerzitě poté, co ho studenti obvinili z rasismu. Důvodem bylo, že jim na hodině pustil film Othello z roku 1965, v němž má představitel hlavní role Laurence Olivier načerněný obličej. Olivier byl za tuto roli nominován na Oscara.

A co na to Sheng? Napsal: ”Jako učitel reprezentuji univerzitu a měl jsem postupovat citlivěji. Z hlouby svého srdce bych chtěl říci, že velmi lituji toho, co se stalo. Omlouvám se za svůj čin, který vás urazil a rozzlobil..., a jímž jsem ztratil vaši důvěru.”

Již po desetiletí je dílem liberálních gójských a židovských „kulturně marxistických“ intelektuálů dekonstrukce Ameriky. Dekonstrukce Ameriky je ve skutečnosti vším, čím je liberální vzdělání. Produktem amerického vzdělání jsou generace bílých Američanů bez kořenů. Pokud si myslíte, že mít kořeny není důležité, řekněte to Alexi Haleymu. Televizní seriál založený na jeho „Kořenech“ dal černochům kořeny, zatímco kulturní marxističtí židovští intelektuálové a bílí liberální gójové se spikli, aby z bílých Američanů udělali vykořeněné a vykolejené. Dnešní Američané byli redukováni na provinilý národ, který si nic nezaslouží, ale má povinnost restituce. Restituce znamená ustoupit a předat moc „utlačovaným menšinám“. Jinými slovy, bílá etnika mají natolik vymyté mozky proti sobě samým, že „preferované menšiny“ se ani nemusí snažit o jejich svržení. Indoktrinovaní běloši svrhávají sami sebe.

Totéž platí pro celý západní svět. Všude jsou běloši v defenzivě, hlavně před dalšími protibělošskými bělochy. Byli to právě běloši, kdo otevřel hranice pro obsazování bílých zemí nebělošskými etniky. Je to prezident Spojených států Biden, kdo odmítá prosazovat imigrační zákony USA a dovoluje imigrantům-nájezdníkům vstupovat do země dle libosti. V Evropě - Macron, Merkelová - je to stejné. Itálie je jako země k smíchu. Italské občanství je výsměch. Je nesmyslné. Anglie už není Anglií. Je to babylonská věž. Starosta jejího hlavního města je muslim. Pouze 40 % obyvatel Londýna jsou Britové.

Nikde v Evropě se nestaví křesťanské kostely, ale všude se staví mešity.

Slavná univerzitní kolej Gonville and Caius College v Cambridge odstranila pamětní okno sira Ronalda Fishera, bývalého člena koleje a zakladatele moderní statistiky.

Sir Ronald se také zajímal o genetiku, která byla v té době legitimním oborem bádání, ale dnes je démonizována jako rasistická. Studenti z rasových menšin, kteří nebyli intelektuálně kvalifikováni pro studium na Cambridge, ale byli tam kvůli „hodnotě rozmanitosti“, protestovali, že Fisherův zájem o genetiku znamená, že je rasista a že kolej podporuje rasismus tím, že má památník slavného zakladatele statistiky. Woke asistenti, lidé s nulovými schopnostmi a důsledky, kteří byli najati, aby ukázali „inkluzivitu“ univerzity, také protestovali a emocionálně, intelektuálně, morálně i fyzicky slabá fakulta se zhroutila a odstranila památku zakladatele moderní statistiky.

Zatímco Cambridgeská univerzita odstraňuje pamětní okno zakladatele statistiky, washingtonská katedrála v D.C. instaluje okno na počest odsouzeného zločince a narkomana George Floyda, který se zabil předávkováním drogami.

Oxfordská univerzita se stále zmítá ve sporu o to, zda Oriel College odstraní sochu Cecila Rhodese, který věnoval prestižní oxfordská Rhodesova stipendia, z nichž jedno bylo uděleno bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi. Rhodes byl kolonistou v Africe, a tím i rasistou, a jeho „socha a vše, co představuje“, musí padnout, tak tvrdí příjemci Rhodeových stipendií, kterým byla udělena rasová kvóta.

Tito lidé jsou natolik bezmozci, že nedokážou pochopit, že pokud je Rhodes rasistou a jeho socha je svržena, je svržena i prestiž jejich Rhodesových stipendií. Všichni lidé, včetně Billa Clintona, kteří přijali rasistická Rhodesova stipendia, jsou rovněž zdiskreditováni. Kvůli svému spojení s Cecilem Rhodesem jsou navždy označeni za rasisty.

V Británii se zdá, že všechno, co běloch udělá, je rasistické - dokonce i nošení oblečení z druhé ruky.

James Watson, který spolu s Francisem Crickem objevil dvojitou šroubovici DNA a získal Nobelovu cenu za vědu, byl prohlášen za rasistu a vyloučen z výzkumné laboratoře, kterou založil. Jeden z nejvýznačnějších a nejvýznamnějších vědců naší doby byl vložen do orwellovské černé díry dvěma pankáčskými univerzitními neumětely najatými na základě kvót.

To je dnešní západní svět. Je to šílenství. Věda, fakta, pravda nemají žádnou autoritu. Západní civilizace se vyprázdnila. Nezbyl z ní ani mokrý papírový pytlík. Západní svět je vojensky impotentní, nemá žádné vedení, v Afghánistánu ho porazilo několik tisíc lehce vyzbrojených talibánců a z Afghánistánu ho v naprostém rozkladu vyhnala pouhá domobrana. Jak před 60 lety varoval prezident Eisenhower nesebevědomý americký lid, vojensko-bezpečnostní komplex jde po vaší demokracii. Jde jim o vaše peníze, které chtějí získat za každou cenu, a vy jim je jako hloupí a nesebevědomí dáte.

Správná předpověď.

USA mají nyní feminizovanou, homosexualizovanou a transgenderovou armádu, která nutí bílé vojáky a důstojníky absolvovat „školení rasové citlivosti“ a učit se, že jsou rasisté a že se nesmějí dopouštět rasismu tím, že budou vychovávat černé vojáky. Stejně tak nesmějí být misogyni tím, že vychovávají ženské vojáky. Stejně tak nemohou být transgenderfobní tím, že kárají muže, kteří tvrdí, že jsou ženy, nebo ženy, které tvrdí, že jsou muži.

Taková je dnešní americká armáda. Jak může být někdo hrdý na to, že slouží v tak zkažené organizaci?

Je to zbytečná armáda, ale stojí Američany 1 000 miliard dolarů ročně, což je obrovská částka, která odčerpává zoufale potřebné zdroje z mnoha mnohem důležitějších účelů, než jsou zisky vojensko-bezpečnostního komplexu.

Nelze se vyhnout závěru, že Američané jsou rukojmím démonizace bílého etnika, které zemi vytvořilo. Všichni američtí vůdci a hrdinové, jako například George Washington a Thomas Jefferson, jsou rasisté a zlí muži, kteří utlačovali černochy a ženy a vytvořili národ založený na otroctví. Pokud tomu nevěříte, stačí se obrátit na projekt 1619 New York Times nebo na místní školní radu.

Západní svět je tak bezmocný ve svém naprostém nedostatku víry v sebe sama, že se nechá ovládnout imigranty-nájezdníky.

Jean Raspail popsal zánik Západu ve své knize Tábor svatých z roku 1973. My jeho popis prožíváme. Naše dny se krátí.

Pokud o tom pochybujete, zamyslete se nad svým právem na sebeobranu. V St. Louis ve státě Missouri byl zatčen a obviněn pár, který bránil svůj dům před napadením Antifou a hnutím Black Lives Matter a oháněl se přitom střelnou zbraní, protože bránil svůj majetek.

Pokud vím, nikde v Evropě ani ve Spojeném království není dovoleno, aby se člověk bránil střelnou zbraní. Pistole jsou zakázány. Pokud vás napadne „preferovaná menšina“, musíte nést následky nebo jít do vězení za trestný čin z nenávisti. Bránit se, pokud jste běloch, proti nebělochovi je v dnešní Evropě pravděpodobně zločin z nenávisti.

Odebrání práva na sebeobranu bílým etnikům dokončuje vykořenění bílých etnik. Bílá etnika zbavená sebedůvěry a víry v sebe sama se vrhla na smetiště dějin.

Originál: The Deracination of White Ethnicities vyšel na stránkách PCR 6.10.2021.

Zdroj: zvedavec.org

Roberts Paul Craig