Vladimir PROCHVATILOV - Fiasko důkazů: Pravda o koronaviru vychází na světlo

Jediným způsobem, jak bojovat proti moru, je poctivost“ (Albert Camus)

Přední virologové a epidemiologové dochází k závěru, že oficiální informace o koronaviru neodpovídají skutečnosti. Profesor virologie, epidemiologie a statistiky ze Stanfordovy univerzity, John Ioannidis, se domnívá, že „aktuální údaje o počtu nakažených a vývoji epidemie jsou velmi nedůvěryhodné“. Informace o rozšíření viru jsou podle slov Ioannidise „fiaskem důkazů“.

Ani tři měsíce po vypuknutí epidemie většina zemí, včetně USA, nemá možnost otestovat větší počet lidí a žádná z těchto zemí nemá k dispozici spolehlivé údaje o rozšíření viru s reprezentativním náhodným vzorkem celkové populace. Toto fiasko důkazů vytváří obrovský zmatek v určování míry úmrtnosti na nemoc COVID-19. Míra úmrtnosti 3,4 % podle WHO vyvolává hrůzu a postrádá smysl“, píše vědec.

Jedině v případě posádky výletní lodi Diamond Princess byli otestováni všichni pasažéři, kteří byli dáni do karantény. Po těchto testech činila míra úmrtnosti 1,0 % a jednalo se převážně o starší lidi.

Skupina francouzských lékařů potvrdila Ioannidisovy výpočty a došla k závěru, že úmrtnost na COVID-19 se podstatně neliší od úmrtnosti na nemoci SARS, způsobenými již dříve známými koronaviry. Problém COVID-19 je „podle všeho přeceňován“, domnívají se francouzští virologové a poznamenávají, že se ve světě v současné době šíří čtyři růžné typy koronaviru, kterými se nakazily, často bez příznaků, milióny lidí, a které se vyznačují nízkou úmrtností.

Tým amerických a čínských virologů předložil v článku vydaném v nejuznávanějším lékařském časopise na světě Nature Medicine údaje o čínském městě Wu-chan (provincie Chu-pej), kde byl virus COVID- 19 poprvé zaznamenán. Riziko úmrtí v oblastech za hranicemi provincie Chu-pei činilo 0,85 % a 1,2 – 1,4 % pro město Wu-chan, což správně odpovídá údajům profesora Ioannidise.

Přední virologové zpochybňují také tvrzení, že populace proti viru COVID-19 nezískává imunitu. Mezinárodní lékařský portál BMJ, který odkazuje na výzkumy předních mezinárodních vědců, píše, že u drtivé většiny koronavirových infekcí nedochází k projevům příznaků. Sergio Romagnani, profesor klinické imunologie na Florentské univerzitě, tvrdí, že u většiny lidí, infikovaných koronavirem se příznaky neprojevují. Jeho údaje se opírají o výzkum, provedený ve zcela izolované vesnici s počtem okolo tří tisíc obyvatel na severu Itálie.

Ředitel Centra Evidence-based medicine (EBM, medicíny založené na důkazech) na Oxfordské univerzitě, Carl Henegan sdílí následující přesvědčení: „Nemůže být žádných pochyb o tom, že COVID-19 se dokáže šířit v mnohem větším rozsahu… Avšak karanténa (lockdown) zničí nás všechny a naše potomky a sotva zpomalí šíření viru, poněvadž džin už byl vypuštěn z lahve“.

Kategoricky se vyjadřuje profesor Knut Wittkowski, který po dobu 20 let vedl katedru biostatistiky a epidemiologie na Rockefellerově univerzitě. Podle jeho údajů „více než 90 % lidí s pozitivním výsledkem testu nemá těžké příznaky, proto není důvod hovořit u populace o „nedostatku imunity“. S tímto tvrzením souhlasí rakouští lékaři. V Centru lékařské statistiky na Vídeňské univerzitě prozkoumali údaje o smrtnosti v Rakousku za první dubnovou dekádu a došli k závěru, že křivka úmrtí na nemoc COVID-19 „přibližně odpovídá „normální“ smrtnosti pro muže i ženy v jednotlivých věkových kategoriích“. Jinými slovy, většina lidí s pozitivním výsledkem testu na koronavirus umřela, jak se říká, stářím.

„Zprávy o mladých a zdravých lidech, kteří zemřeli na koronavirus, se při bližším zkoumání ukázaly jako lživé“, říkají představitelé nezávislé švýcarské vědecké skupiny Swiss Propaganda Research (SPR). Mnozí z těchto lidí buďto nezemřeli přímo na COVID-19 nebo měli vážné předpoklady (například nediagnostikovanou leukémii). O tom píše britský deník The Guardian a španělský portál Gool.com.

Podle stavu z poloviny dubna zůstává celková smrtnost v USA a ve většině evropských zemí na úrovni závažných sezónních epidemií SARS a chřipky. Co se týče mohutného nárůstu počtu úmrtí, například, v Severní Itálii, vědci se přiklání k názoru, že příčinami jsou znečištění ovzdušínákaza legionelou (bakterií, způsobující prudkou infekci), nízká úroveň zdokonalování systému zdravotnictví a péče o přestárlé občany a příčinou může být i panika.

Přetížení zdravotnického systému v USA, Velké Británii, Španělsku a Itálii, které v současnosti sledujeme, není ničím neobvyklým. V r. 2018 byly nemocnice po celých Spojených státech naplněny pacienty s obyčejnou virovou chřipkou; ve státě Alabama byl vyhlášen výjimečný stav. Plánované operace v místních nemocnicích byly zrušeny, pacienti s jinými onemocněními nebyli přijímáni. Kalifornie byla prohlášena za „válečnou zónu“, nakažené chřipkou léčili v narychlo postavených stanech.

V tom samém roce 2018 byla oddělení intenzivní péče v Miláně „úplně přecpaná“ pacienty s chřipkou.

V prosinci 2019 Národní zdravotní služba Velké Británie (National Health Service, NHS) naplnila „dočasnými lůžky“ 52 % svých nemocnic, aby byly schopné vypořádat se s přílivem nemocných s chřipkou. Ve většině nemocnic zůstala tato dočasná lůžka z minulého roku. V listopadu 2019 britští experti varovali, že Národní zdravotní služba Velké Británie nemůže sezónní chřipku zvládnout.

Ve Španělsku chřipka přeplňuje nemocnice téměř každým rokem. V r. 2015 leželi pacienti na chodbách. V březnu 2019 byly španělské nemocnice naplněny více než na 200 %.

Odkud se tedy berou ta strašlivá čísla úmrtí na koronavirus?

Prezident německého Institutu Roberta Kocha Lothar Wheeler prohlásil 20. března na tiskové konferenci, že za příčinu smrti pacientů s pozitivním výsledkem testu považují německé úřady oficiálně koronavirus a nepřihlíží k existenci jiných onemocnění.

Skutečnost, že se to v Německu odehrává přesně takovým způsobem, potvrdil virolog Hendrick Strick, když uvedl příklad 78letého muže, který zemřel na srdeční nedostatečnost bez sebemenšího zasažení plic, ale byl přiřazen do statistiky úmrtí na koronavirus. „Oficiální údaje z laboratoří ukazují, že virus se šíří mnohem pomaleji než se tvrdilo…Úřady i vláda odmítají provést nezbytný výzkum a „zkomplikovat informace“, píší německé sdělovací prostředky.

A co s údajným exponenciálním růstem počtu nakažených koronavirem?

Problém je v tom, že počet testů se v mnoha zemích zvyšuje v geometrické progresi. Ve většině zemí je poměr pozitivních testů k celkovému počtu testů buď konstantní (5-15 %), anebo roste velmi pomalu. Švýcarský lékař Felix Scholkmann uvádí odpovídající data pro USA, Německo a Švýcarsko.

Postavení předních virologů podporovala WHO. Navzdory svým počátečním prohlášením WHO určila na konci března, že neexistují žádné důkazy o šíření viru vzdušnou cestou kapénkami. A přední německý virolog Hendrick Streck neobjevil způsob přenosu kapénkami ani kontaktem.

O příčinách děsivé statistiky onemocnění nedávno vypověděl americký lékař a senátor státu Minesota, Scott Jensen, 8.března ve vysílání Fox News, kde vyprávěl o tom, že v úmrtních listech lékaři uvádějí jako příčinu smrti COVID-19, což je podle jeho názoru „naprostý nesmysl“. Problém je, že americký pojišťovací systém Medicare vyplácí 13 tis. amerických dolarů za pacienta s koronavirem a 39 tis. amerických dolarů v případě, že takového pacienta připojí k přístroji umělé plicní ventilace.

Jensen řekl, že obdržel dokument o 7 stranách s instrukcí, jak je potřeba vyplňovat úmrtní listy pacientů s diagnózou COVID-19 bez laboratorního testu, který by potvrzoval nákazu touto nemocí. Lékař musí napsat, že smrt pacienta nastala pravděpodobně v důsledku koronaviru. Nemocnice, které budou dodržovat instrukce, dostanou třikrát více peněz. Jensen názorně demonstroval instrukce v přímém přenosu.

Nezávislá švýcarská vědecká skupina Swiss Propaganda Research zveřejnila speciální studii, ve které uvádí mnohačetné případy ničím nepodepřené dramatizace epidemie koronaviru ve světových médiích. Jako epigraf ke své studii vybrali Švýcaři slova Alberta Camuse: „Jediným způsobem, jak bojovat proti moru, je poctivost“.

Originál: Правда о коронавирусе выходит на свет vyšel 15. dubna 2020 na Fondsk.ru.

Zdroj: zvedavec.org

Prochvatilov Vladimir