Viktorija NIKIFOROVA - Proč se AMERIČTÍ FARMÁŘI potýkají s vlnou sebevražd?

Problém, který je charakteristický pro země třetího světa, se dnes stal hrozivým trendem v nejbohatší zemi na světě: Spojených státech amerických. Mezi americkými farmáři se drasticky zvyšuje počet sebevražd. Je to o to překvapivější, že sebevraždy mezi rolníky začaly převládat dokonce nad těmi mezi narkomany. Co se tedy s americkými farmáři vlastně děje?

Již v prosinci minulého roku oznámil senátor Chuck Schumer, přední osobnost americké demokratické strany, tragická čísla: v posledních letech se počet sebevražd mezi americkými zemědělci výrazně zvýšil a překračuje dnes 3,5krát celonárodní úroveň. Ukazuje se, že zemědělci, jejichž profese je tradičně spojována s poklidným pěstováním plodin a zdravou prací na čerstvém vzduchu, předstihli v tomto ukazateli ty nejhorší vrstvy americké společnosti – narkomany a válečné veterány.

Problém sebevražd farmářů se ovšem neobjevil až nyní. Dlouho však byl spojován s nejzaostalejšími zeměmi na světě. Sebevraždy indických zemědělců se staly smutnou tradicí. Podle oficiálních údajů (které nezahrnují mnoho dalších případů) v zemi od roku 1995 spáchalo sebevraždu více než 700 tisíc pracovníků a majitelů farem.

Před dvaceti lety se tyto negativní tendence začaly šířit do Evropy. Farmáři ve Francii páchají sebevraždu jednou za dva dny. Ve Švýcarsku je počet sebevražd mezi zemědělci o 37 % vyšší než u ostatních mužů. Ostatní evropské země taková data nezveřejňují. Samotní evropští zemědělci věří, že jsou tato čísla značně podceňována. V mnoha případech totiž příbuzní ohlásí sebevraždu jako nehodu – někdy kvůli hanbě před sousedy, někdy z náboženských důvodů, nicméně často také proto, aby se vyhnuli problémům s pojišťovnou.

Propaganda zabírá

V posledních letech se trend těchto sebevražd dostal i do Spojených států – a dnes je již natolik rozšířený, že jej již není možné skrývat. Stejně jako v Evropě bývají více ohroženi zemědělci v odvětví zpracování mléka a mléčných výrobků, než ti, kdo pracují v rostlinné výrobě.  

Producenty sóji a obilí samozřejmě zasáhly obchodní války s Čínou. V očekávání sankcí ČLR přestala uzavírat smlouvy s americkými zemědělskými výrobci a přešla ke spolehlivějším dodavatelům – k Rusku a jihoamerickým zemím – a ty téměř vytlačily Američany z trhu. Minulý rok byli američtí zemědělci nuceni své plodiny prodávat se ztrátou nebo je jednoduše zničili. Rozhodujícím úderem pro mléčné farmy byl prudký pokles cen mléka – došlo k němu v roce 2015 a ceny se stále nevrátily na původní úroveň. Další problém představuje agresivní propaganda „ekovojáků“ proti konzumaci kravského mléka a smetany.

Hlavní tvář „zelené“ agendy Greta Tunbergová aktivně obhajuje přechod na rostlinné mléko. Během nedávného udílení cen Oskar pronesl herec a hrdý vegan Joaquin Phoenix ohnivou řeč na téma nepřípustnosti odnětí „dítěte“ u krávy a prodávání jejího mléka lidem. Takové vymývání mozků neprojde beze stopy. Spotřeba mléka opravdu rychle klesá. Tento proces je obzvláště rychlý v progresivních státech, jako je New York. A právě tam úroveň sebevražd mezi farmáři překonává všechny předchozí statistiky.

Co na to psychologové?

Psychologové tvrdí, že příčinou sebevražd na venkově je deprese a alkoholismus. Klimatologové tvrdí, že vinu nese globální oteplování. Právě ono prý vede k nepředvídatelným povětrnostním událostem, které často ničí celou úrodu. Lékaři tvrdí, že jádro všech hrůz představuje nedostupnost kvalifikované psychiatrické péče na venkově. Sociologové hledají problém v patriarchálních normách, které vyžadují, aby se muž stal živitelem rodiny, což jej uvrhá do pasti hanby a depresí.

Hospodářský mechanismus, který zemědělce vede k sebevraždě, je však extrémně jednoduchý a opakuje se všude stejně, jak v chudých zemích, tak v bohatých. Nejdříve musí farmář prodávat své výrobky za cenu, která se rovná nákladům, nebo je ještě nižší. Pokud se mu podaří uživit svou rodinu, stejně si bude muset příští rok půjčit od banky peníze na nákup semen, hnojiv, nafty a nezbytné opravy strojů.

Širší kontext

V Indii se banky vyhýbají spolupráci se soukromými zemědělci a ti se pak musí obracet na mikroúvěrové firmy. Jenže není možné, aby zemědělec platil trvale obrovské úroky, které vyžadují. Firma pak pošle výběrčí, kteří farmáře a jeho rodinu zastrašují, zahanbují je před sousedy a přímo hrozí zabitím.

V Evropě a USA funguje tento proces poněkud civilizovaněji, ale ve skutečnosti se příliš neliší. Farmář čelí stejné chudobě. Třetina francouzských zemědělců vydělává méně než 350 EUR měsíčně. Průměrný příjem farmy v roce 2017 byl pouhých 1325 dolarů měsíčně.

Západní farmář si půjčuje od banky. Další rok se ukáže, že nemá z čeho zaplatit. Společně s půjčkou si zemědělci často – na žádost banky – uzavřou také životní pojištění. Některé společnosti umožňují výplatu pojistného, pokud pojištěný spáchal sebevraždu dva roky nebo později po zahájení pojistné smlouvy. Poté, co soukromý majitel dva roky bojuje se splácením nadměrného dluhu a úroků, začne pomalu uvažovat, že pokud spáchá sebevraždu, jeho rodina dostane alespoň takovou částku, s níž bude schopna dluhy splatit.

Farmáři bojují, Hollywood si už vybral

Přesně tak v roce 2015 přemýšlel padesátiletý farmář Fred Morgan. Právě po požáru přestavěl svoji mléčnou farmu, kterou zdědil po svém otci. Měl ovšem značné dluhy. A pak ceny mléka klesly téměř dvojnásobně. Jedinou záchranou, která mu zůstala, byla jeho pojistná smlouva na 150 tisíc dolarů. Vážně přemýšlel o sebevraždě. Pak by jeho rodina mohla farmu zachránit a něco by jim zbylo také na život.

Morgan nakonec postupně krizi zvládl. Vyhlásil bankrot, začal se věnovat výrobě organického mléka a dokonce řekl svůj příběh novinářům z The New York Times. Jenže řada dalších si vybrala právě sebevraždu, jako třeba Morganův soused.

Závažnost problému dosáhla takových rozměrů, že zvláštní tým (New York State Farming Support Team) začal provádět speciální školení o prevenci sebevražd. Hlavní místní obchodník s mlékem Agri-Mark pak zaslal zemědělcům „dopisy štěstí“ s telefonem na psychology a horkými linkami pro prevenci sebevražd. Současně byli zemědělci upozorněni, že výkupní ceny mléka znovu klesly, tak jako již čtyři po sobě následující roky.

Při hledání vedlejšího zaměstnání rozvíjejí američtí zemědělci nový druh podnikání – radí svým kolegům, jak překonat depresi a zbavit se sebevražedných myšlenek. Jason Meadows z Missouri řekl místním televizním stanicím, že od roku 2014 jeho farma, kde chová krávy, zaznamenala značné ztráty, a to ho „přivedlo do dluhové pasti“. Meadows však dostal práci v místní lékárně. Trochu si tím vydělá a kompenzuje tím také nedostatečnou komunikaci, kterou zemědělci velmi trpí. Zároveň Meadows nahrává podcasty na sociální sítě, ve kterých se snaží lidem vysvětlit, jak se zbavit vyhoření.

Mike Rosmann, farmář z Iowy, se nakonec zcela přeškolil na psychologa a experta na poruchy chování. Píše populární blog do rubriky místních novin a organizuje celé sdružení, které poskytuje kolegům bezplatné lékařské služby a psychologickou pomoc.

Příšernou zkušenost popisuje dopis, který dostal od farmářky, jejíž bratr se zastřelil před jejíma očima. Žena je zděšena smutkem, v hrůze čeká, až jí zavřou farmu a nedokáže se vyrovnat se sebevražednými myšlenkami.

Jenže vše, co může Mike Rosmann těmto klientům nabídnout, je skupinová terapie, psaní deníku, kreslení, chůze naboso a plavání v noci v jezeře. Americká vláda před epidemií sebevražd mezi farmáři totiž stále zavírá oči.

Nabízí se děsivá symbolika: před několika týdny zachránila hollywoodská hvězda, laureát na Oskara Joaquin Phoenix krávu s teletem z jatek a umístil je do speciálního útulku, kde budou v klidu žít až do konce svých dnů.

Jenže během této doby jen ve státě New York od roku 2006 spáchalo sebevraždu asi sto farmářů.

(překlad vlastní, upraveno)

Originál: Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств vyšel 29. 2. 2020 na vz.ru.

Zdroj: vz.ru

-mk-