Petr AKOPOV - Síla destruktivního mládí: Greta zvolena osobností roku. Heslo nové epochy: Mládí vpřed! Budoucnost patří dětem a deviantům

Autor se ve svém fejetonu vrací k fenoménu Grety Thunbergové, který nás má uzemnit návaly studu před ekologickým rozpoložením adolescentní mládeže a strachem před globálním oteplováním.

Obalka casopisu TimeNa tom, že švédská dívka Greta Thunbergová byla podle amerického časopisu Time zvolena „osobností roku“, není nic překvapujícího. Spíše je s podivem, že toto uznání nebylo podepřeno Nobelovou cenou míru. Z Thunbergové v minulém roce uplácali největšího borce za ekologii na světě. Nejde však jen o globální oteplování. Obálku zmíněného časopisu zdobí portrét Thunbergové s nápisem „Síla mládí“.

Stala se nejslyšitelnějším hlasem v hlavním problému, před který byla postavena planeta v tomto roce, přitom se vynořila odnikud, aby se postavila do čela celosvětového hnutí,“ napsal šéfredaktor Time Edward Felsenthal. 

Puberťačka roku

Odnikud a celosvětové hnutí – tak to bychom měli. Greta se stala nejmladší „osobností roku“ v téměř stoleté historii udělování tohoto titulu. A prvním případem od roku 2016, kdy byla zvolena jedna osoba a nikoli kolektiv, jako tomu bylo v roce 2017 v případě „lidí, kteří se postavili proti sexuálnímu zneužívání a obtěžování,“ tj. hnutí #MeToo, nebo loňských „stráží“ – „novinářů pronásledovaných za své názory a hledání pravdy“ (zavražděný saúdský novinář Džamál Chášukdží a další). Poslední individualita, která byla před Thunbergovou uznána „osobností roku“, byl Donald Trump, a to je více než symbolické.

Nadnárodní globalistické elity nenávidí Trumpa vší silou své stařecké duše. A úplně stejný vztah k němu má mladá Greta, jíž vnukli přesvědčení, že právě z Trumpa vyzařuje strašlivá hrozba pro celý svět, včetně hrozby ekologické. Ale „korunovace“ Thunbergové není pouhým banálním gestem proti Trumpovi, nýbrž tato nedospělá dívka ztělesňuje realizaci nového scénáře ohlupování lidstva (pro začátek alespoň jeho nejprogresivnější částí – „zlaté miliardy“).

Panství staré aristokracie

Světu vládnou stařešinové. Nikoli Rockefellerové, ani britská královna, ale jednoduše prastaré aristokratické elity, jejichž někteří zástupci mohou, i když ne vždy čestně, odvozovat svůj rodokmen od předků starých ne stovky let, ale půl druhé tisíciletí, nebo dokonce dva tisíce let. Ale hra na demokracii, do níž jsou někteří z těchto aristokratických elit zapojeni již několik století, vyžaduje neustálou aktualizaci dramaturgie a výměnu herců.

V posledních desetiletích je hlavní důraz kladen na zastrašování obyvatel. V první řadě na Západě – strašlivými důsledky změny klimatu na Zemi. Mytologické „globální oteplování“ (protože nikdo dosud neprokázal, že je spojeno s lidskou činností a ne s běžnými životními cykly planety) je podáváno jako kárné napomenutí celému lidstvu: Hleďte, čeho jste se vývojem dobrali, už neničíte jen přírodu, ale zabíjíte vše živé, včetně vlastního druhu.

Minimálně u části společnosti to funguje, a to tím spíše, že sama společnost je ve stavu extrémní nervozity a úpadku sil způsobeného snahou totálně zlikvidovat všechna její tradiční ukotvení – náboženská, morální, rodinná, národní, státní, a namísto společného bytí nastolit kult individualismu v atmosféře obecné podrážděnosti, hysterie a strachu. Přitom hlavními hrdiny této epochy nebudou obyčejní vitální muži. V popředí už nebudou dokonce ani exaltované ženy, ale sexuální a jiné menšiny, devianti a – děti. (V systému začíná panovat nedostatek energie a procesy etnicko-sociálního rozpadu se stávají nezvratnými. Všude dominují malátní a sobečtí lidé, kteří se řídí konzumní psychologií.)

Epocha nedorostlých hrdinů

V tomto smyslu je Greta Thunbergová ideální „hrdinkou naší doby“. Přesněji toho, co se konstruktéři globalizace snaží za naši dobu vydávat. Je ještě dítě, má Aspergerův syndrom a bojuje s hrozící ekologickou katastrofou. Při svém boji zanedbává školu, přičemž organizuje „školní stávky“ a setkává se s různými celebritami – od papeže až po hollywoodské hvězdy, které ji podporují v jejím „svatém“ rozhořčení. Propagace Thunbergové začala vloni na jaře. V roce 2019 však dosáhla maximální úrovně. A díky jejímu zářijovému projevu na klimatickém summitu OSN v New Yorku se z Grety stala světová celebrita.

„Ukradli jste mi mé sny a mé dětství svými prázdnými sliby, a to mohu ještě mluvit o štěstí. Lidé trpí, lidé umírají, celý ekosystém se hroutí, jsme na pokraji hromadného vyhynutí a vše, o čem dokážete mluvit, jsou peníze a báchorky o nekonečném ekonomickém růstu. Jak se opovažujete?!“

Tuto pasáž ze čtyřminutové řeči nervózního, rozzlobeného a téměř plačícího dítěte pravděpodobně zaregistrovaly už miliardy lidí. A pod tlakem výčitky ze strany dítěte, a to ani ne docela zdravého (neboť nyní je k řeči vyzýván každý, kdo vykazuje nějaké vývojové zvláštnosti), by se všichni měli stydět a činit pokání.

Divadlo absurdit 

Tím, že se lidstvo vydalo na cestu rozvoje technogenní a urbanistické civilizace (přinejmenším jeho většina, určitě však Západ považující se za civilizačně nejpokročilejší), upadlo v plen spotřebitelsko-hédonistického a lichvářského systému. Povznesení Grety Thunbergové globálními médii a světovými vůdci ovšem neznamená, že se tím začala akcentovat v tomto smyslu antikapitalistická a levicová témata – ne, je to jen sugerování viny nás dospělých před mládeží a dětmi. Proto je fotografie Thunbergové jako „osobnosti roku“ na obálce časopisu Time doprovázena nápisem „The power of youth“ – síla mládí, vláda mladosti.

Ostatně na Západě nemají rádi staré lidi. A staré aristokratické elity vyvolávají nervozitu v Evropě i v USA, v Latinské Americe i v Asii. Budiž, nemusíte je poslouchat. Ale nestačí vám pouze noví politici, potřebujete mladé vůdce – takové je nové odhalení, nová orientace. Mládež a děti – to je čistý a upřímný zdroj světla, jim patří budoucnost – následujte je, naslouchejte jim. 

Pokud tedy všichni souhlasí, můžeme přejít k nové etapě globalizace. Například k revoluci v energetice.

Zdroj: protiproud.cz, vz.ru

Akopov Petr