„Rusko se nikdy nepřátelí s někým proti někomu“ – ROZHOVOR Vladimira PUTINA s novináři před návštěvou Arabského poloostrova

Před odletem na Arabský poloostrov se ruský prezident Vladimir Putin sešel v Soči se zástupci televizních stanic Al Arabiya, Sky News Arabia a Russia Today Arabia. Vybíráme nejzajímavější momenty z rozhovoru, které ozřejmují kontury ruské zahraniční politiky.

Celý rozhovor ke shlédnutí zde:

Návštěva Saúdské Arábie

V. Putin: „Pokud jde o návštěvu Saúdské Arábie, přikládáme tomu velký význam. V jistém smyslu se jedná o reciproční cestu po návštěvě krále Saúdské Arábie, strážce dvou svatyní (tj. Mekky a Medíny, pozn. překl.), v Rusku. Jednalo se o první takovou cestu, vlastně historickou návštěvu.

Je tu ještě něco, co považuji za velmi důležité poznamenat. V sovětských dobách byly vztahy mezi Saúdskou Arábií a Sovětským svazem na poměrně nízké úrovni. V posledních letech se kvalita našich vztahů dramaticky změnila. Vnímáme Saúdskou Arábii jako přátelský stát. Mám velmi dobrý vztah s králem i korunním princem. Rozvíjíme vztahy téměř ve všech oblastech.

Budujeme také vztahy v tak citlivé oblasti, jako je vojensko-technická spolupráce. V této záležitosti jsme již hodně pokročili.

Neméně důležitá je samozřejmě naše spolupráce na řešení regionálních krizových situací. V tomto ohledu bych rád uvedl pozitivní roli Saúdské Arábie při řešení krize v Sýrii. Úzce spolupracujeme také s Tureckem a Íránem, to je všeobecně známo. Ale bez přispění Saúdské Arábie by bylo absolutně nemožné dosáhnout pozitivního trendu ve zvládnutí situace v Sýrii. Proto chci právě teď vyjádřit svou vděčnost jak králi, tak korunnímu princi za tento konstruktivní postoj. Jsem si jistý, že moje návštěva bude dobrým impulsem pro rozvoj dvoustranných vazeb a naší spolupráce na mezinárodní scéně“.

Návštěva Spojených arabských emirátů

V. Putin: „Právě jste hovořil o strategické povaze našich vztahů. Minulý rok jsme podepsali memorandum o strategickém partnerství a spolupráci se Spojenými arabskými emiráty považujeme je za jednoho z našich velmi blízkých a spolehlivých partnerů. Nebylo náhodou, že jsme přistoupili k podpisu tohoto dokumentu, jedná se o novou kvalitu a povahu vztahů mezi Spojenými arabskými emiráty a Ruskou federací.

Musím říci, že stejně jako v případě Saúdské Arábie se naše partnerství vyvíjí ve všech směrech velmi energicky. Pokud se podíváte na země Zálivu, jedná se o největší obrat zboží vůbec – 1,7 miliardy dolarů. To ovšem nestačí, proto nyní spolupracujeme také se suverénním fondem Spojených arabských emirátů. Společná platforma činí asi 7 miliard USD, 2 miliardy již byly implementovány do projektů a aktivní práce na dalších projektech probíhá. Spojené arabské emiráty velmi vážně přispívají k řešení krizí v regionu a hrají bez nadsázky stabilizační roli.

Neodhalím žádné velké tajemství, pokud řeknu, že jsme v neustálém kontaktu s vedením Spojených arabských emirátů, máme tradici a praxi společného posuzování problémů a činíme tak. To vše je podle mého názoru velkým přínosem nejen pro obě země, nýbrž také pro region jako celek“.

Situace na Blízkém východě

Otázka: Během vašeho více než desetiletého prezidentského mandátu se na Středním východě odehrávaly opravdu kruté a dramatické události, byly podkopány základy řady států, a to včetně Iráku a Libye. Podobný osud možná čeká také další státy… Nyní vidíme, co se děje v Syrské arabské republice, jaké katastrofické události. Mnoho zástupců arabské veřejnosti si myslí, že Rusko může posílit svou roli v tomto regionu. Samozřejmě víte, že náš kanál RT Arabic zahrnuje i zahraniční politiku Ruské federace. Mnoho našich diváků se ptá: Proč Rusko zaujalo tak pevný postoj proti Sýrii, avšak nikoliv stejně pevný postoj v případě Libye a Iráku?

V. Putin: „Zaprvé, když došlo k událostem v Iráku a Libyi, nebyl jsem prezidentem. Ale to samozřejmě není to hlavní. Faktem je, že v prvním případě Spojené státy, jak víte, obešly Radu bezpečnosti OSN. Spojené státy neměly k použití síly proti Iráku mandát… Rusko, Francie, Německo – ti všichni nepodporovali americké plány v souvislosti s Irákem. Navíc jsme varovali před možnými negativními důsledky. A to se také stalo.

Po počáteční euforii z vojenských vítězství rychle přišlo zoufalství a pesimismus ohledně důsledků těchto akcí. Protože v Iráku došlo ke zničení všech státních struktur a nebyly nahrazeny žádnými novými strukturami… Naopak – probudili se radikální síly, aspekt, který nazýváme teroristickým, se rovněž zintenzivnil.

Mnoho bývalých armádních důstojníků Saddáma Husajna a speciálních služeb se připojilo k oddílům, z nichž byl později vytvořen Islámský stát. Nikdo z těch, kdo tuto akci spustil a podpořil, nepočítal s následky. Pevně doufáme, že se dnes Irák bude vyvíjet pozitivně – a navzdory některým vnitřním problémům – půjde kupředu. I když tam, bohužel, stále existuje mnoho problémů, a my si toho samozřejmě uvědomujeme.

Pokud jde o Libyi, tak chaos, který zavládl po vojenských operacích, se bohužel ještě nepodařilo zkrotit. V tomto případě nás ale naši západní partneři, jak se u nás říká, „podfoukli“. Rusko hlasovalo pro přijetí příslušného usnesení Rady bezpečnosti. O čem se v této rezoluci píše, pokud se pozorně přečte? Rezoluce zakazovala Kaddáfímu používat letadla proti povstalcům. Jenže tam není psáno, že může území Libye bombardovat nějaké jiné letectvo. Avšak přesně to se stalo. Ve skutečnosti se tak porušila ustanovení Rady bezpečnosti OSN. Co následovalo, to víme. Až doteď tam panuje chaos, zmatek, skrze Libyi přišla záplava migrantů, před kterou Kaddáfí ostatně vždy varoval: uzavíral cestu pro migranty z Afriky do Evropy. Jakmile byla tato „zeď“ odstraněna, přišel proud migrantů. Došlo na to, před čím jsme varovali. Ale to není to nejdůležitější, nejdůležitější je, že došlo k destabilizaci celého Středního východu.

Pokud jde o Sýrii, přišli jsme tam, abychom podpořili legitimní vládu – legitimní, to chci zdůraznit. To neznamená, že tam neexistují žádné vnitřní problémy… Také to neznamená, že současné vedení nenese za situaci žádnou odpovědnost. Ano, nese, ale proto přeci neumožníme teroristickým organizacím, aby se zmocnily syrského území a vytvořily tam teroristický kvazistát. Nemohli jsme dovolit, aby proud militantů směřoval do zemí bývalého Sovětského svazu, s nimiž máme otevřené hranice bez vízového režimu. Nemohli jsme dovolit ozbrojencům pronikat odtud na ruské území. Už jsme to jednou zažili a víme, k čemu to může vést – není to tak dávno, co takové události proběhly na severním Kavkaze, v Rusku. Všechny tyto důvody nás vedly k tomu, že jsme se rozhodli poskytnout pomoc legitimní vládě.

Přičemž jsme neposkytli pouze pomoc legitimní vládě. Vycházíme ze skutečnosti, že by vnitřní politické rozpory měly být a mohou být řešeny pouze politickými prostředky. Proto jsme trvali – a jsem velmi rád, že se to nyní děje – na začátku politického procesu, v jehož důsledku došlo k vytvoření tzv. Ústavního výboru. Jeho myšlenka se zrodila právě tady, kde nyní jsme, v Soči, během kongresu syrského lidu, na němž byly zastoupeny různé politické síly včetně opozice a vládních struktur. A právě zde se Syřané mezi sebou shodli, že vytvoří tento výbor, který začne pracovat na změně syrské ústavy nebo na přijetí nové ústavy. Tento výbor se formoval poměrně komplikovaně, obtížně a dlouho. Nyní konečně vznikl, a to jak na straně vlády a prezidenta Asada, tak i na straně opozice. Doufám, že v nejbližších dnech začne dělat první kroky pod záštitou OSN v Ženevě“.

Otázka Íránu

Otázka: Bezpochyby chápete, že dnes panuje v celém regionu znepokojení a jistě tuto situaci sami analyzujete. Existují obavy z úlohy Íránu nejen ve vztahu k nejnovějším útokům, ale také v dalších zemích – v Libanonu, Jemenu, Iráku, Sýrii atd. Cítíte také v Rusku obavy, že jsou tyto íránské aktivity destabilizující? Myslíte si, že Rusko může ovlivnit změnu tohoto chování?

V. Putin: „Již jsem uvedl, že dnes máme bezprecedentně vřelé partnerství, ba dokonce přátelské vztahy se Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty. Rusko se však nikdy nepřátelí s někým proti někomu. Budujeme dvoustranné vztahy založené na pozitivních trendech a nevytváříme spojenectví proti komukoliv – to je moje první teze.

A druhá zní – myslím si, že to pochopíte i vy a vaši posluchači a diváci – Rusko a Írán jsou sousedy, nemůžeme tento faktor nebrat v úvahu.

Zatřetí: Írán představuje regionální mocnost, jedná se o starověký národ se svou starobylou, krásnou kulturou. A pokud chceme s někým budovat dobré vztahy – a já vycházím ze skutečnosti, že všechny země v tomto regionu chtějí mít dobré vztahy –, nikdo se nesnaží o konfrontaci a nějaké střety. Vím, že v Saúdské Arábii to také nikdo nechce a v Emirátech rovněž.

Chceme-li však pozitivní program, musíme vycházet ze skutečnosti, že uznáváme oprávněné zájmy našich partnerů. Chci zdůraznit, že neuvádím, co je legální a co je nezákonné, ale taková velmoc, jako je Írán, který byl na tomto území po tisíce let – Íránci, Peršané, zde žili po staletí – nemůže nemít své vlastní zájmy a ty musí být respektovány.

Co je legální a co již nezákonné v případě legitimních zájmů, které přesahují hranice, to je samozřejmě předmětem diskuse. Abychom si však navzájem porozuměli, abychom pochopili tyto nuance, jemnosti a problematické otázky, musíme vést dialog. Bez dialogu není možné vyřešit žádný problém. Mohu proto sdílet obavy jak Spojených arabských emirátů, tak Saúdské Arábie, jenže problémy mezi dvěma státy mohou vyřešit pouze tyto státy.

Pokud jde o Rusko, uděláme vše pro to, abychom vytvořili nezbytné podmínky pro takovou pozitivní dynamiku… Využijeme-li naše dobré vztahy s Íránem a arabským světem, konkrétně se Saúdskou Arábií a Emiráty, zdá se mi, že můžeme najít něco, co by mohlo být ve společném zájmu všech“.

Rusko-americké vztahy

Otázka: „Často říkáte, že by se rusko-americké vztahy měly zlepšovat, protože jinak, pokud dojde k nějakému problému, mohlo by to vytvořit nepříznivou situaci na celém světě. Podíváte-li se dnes na Trumpovu administrativu, vidíte naději, že se dočkáme kroků ke zlepšení dvoustranných vztahů? Čtete příspěvky Donalda Trumpa na Twitteru? Určitě sledujete to, co říká americký prezident“.

V. Putin: „Je mi to líto, ale já sám žádný Twitter nemám, tohle nesleduji. Samozřejmě, že čas od času mi moji podřízení něco donesou. Názor prezidenta Spojených států je vždy důležitý, sleduje ho mnoho lidí po celém světě. Ale osobně to nečtu.

Vy pracujete pro stanici Russia Today?

Díky lidem, jako jste vy, bude Rusko opět obviněno ze zasahování do voleb, protože jste tím Trumpovi pomohli, aby byl znovu zvolen. Řeknou: ano, již to je zásah do předvolební kampaně ze strany Ruska…

Ale teď vážně: všichni víme, co a jak prezident Spojených států pan Trump říká o rusko-amerických vztazích. Víme, že během předvolební kampaně, tedy té předchozí, hovořil o normalizaci vztahů, ale bohužel se tak dosud nestalo. Ale neodsuzujeme to, protože vidíme, co se v politickém životě Spojených států děje. Domácí politická agenda neumožňuje stávajícímu prezidentovi podniknout kroky k zásadnímu zlepšení rusko-amerických vztahů.

V každém případě budeme spolupracovat s jakoukoliv administrativou, a to do té míry, nakolik o to bude stát. Samozřejmě nás ovšem netěší situace související s mezinárodní strategickou stabilitou a bezpečností. To je zřejmé.

(překlad vlastní, kráceno, upraveno)

Originál: Интервью В.В.Путина телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic vyšel 13. 10. 2019 na kremlin.ru.

Zdroj: kremlin.ru

-mk-