SALON24: USA vymyslely bajku o „ruské hrozbě“, aby si podrobily Poláky!

Úzké spojenectví se Spojenými státy automaticky změní Polsko na zemi východního křídla NATO na sanitární kordon.

Materiál je na polské prostředí neobvyklý, což přiznává i sám autor.

Polský novinář Piotr Panasiuk dále uvádí, že Polsko tlačí do skupiny nesuverénních států druhé úrovně, které jsou závislé na politických kurzech světových mocností. Na portálu Salon24 prohlašuje: vojenská hrozba z Ruska je čistá fikce, propagovaná Spojenými státy.

Vojaci NATO v Polsku

„Pro Poláka není snadné psát o Rusku. Obzvláště nyní, když je protiruský ryk v polském mediálním prostoru vytočený na maximální úroveň a každý novinář nebo politik je povinen Rusko odsoudit – protože je to nutné. Vnucená politická korektnost neponechává zbytečný volný prostor, protože pokud neodsuzujete špatného Putina, pak se vy sami objevíte v roli tzv. ruské loutky. Takto vytvořená drezúra mozku vytváří v myslích většiny Poláků hermetickou emoční obrazovku, za níž není místo pro zdravý rozum…“.

„… Klíčová debata má geopolitickou povahu – to je odpověď na otázku, jaký druh Polska Poláci potřebují. Uzavřeno na všech hranicích takzvaného východního křídla NATO – vystupuje jako ozbrojená pevnost mezi Ruskem a Německem a hraje roli amerického takzvaného sanitárního kordonu? Nebo by mělo být Polsko hospodářským mostem mezi Východem a Západem a přispívat k obchodnímu toku z východní Asie, přes Rusko do centra Evropy?“

Úzký vztah se Spojenými státy předpokládá pro Polsko roli přední základny, která by měla omezit stávající kontinentální obchodní trasy v rámci tzv. Hedvábné stezky.

Američané nechtějí ztratit kontrolu nad výnosným námořním obchodem a dovést k rozvoji silniční sítě na kontinentu, vysvětluje novinář. Druhou úlohou, kterou USA připravily pro Polsko, je role země, která vzhledem ke své zeměpisné poloze může Rusko a Německo vojensky zadržet pomocí amerických základen, kde budou rozmístěny americké zbraně krátkého doletu, tj. rakety Tomahawk a stíhačky F35. To povede k tomu, že hlavní města Ruska, Moskva a Petrohrad, mohou být zničeny za méně než 10 minut: 

„Nikdo se ale nestará o to, že by ruská reakce zničila většinu polského území také do 10 minut! A samotné USA tento scénář zvažují!“ dodává.

Bezpodmínečné spojenectví se Spojenými státy výměnou za bezpečnostní záruku před Ruskem také zbavuje Polsko jakéhokoli směru nezávislé politiky. Navíc je nuceno nakupovat z USA ty „nejmodernější“ zbraně na světě – a samozřejmě, za nejvyšší cenu, zdůrazňuje polský novinář.

Druhá vize Polska jako ekonomického můstku mezi Východem a Západem naznačuje, že Polsko odstraní konflikty mezi svými sousedy a pokusí se je vtáhnout do velkých politických a ekonomických struktur. To by Polákům umožnilo plně přijímat kvůli jeho zeměpisné poloze a vydělávat na tranzitu zboží a služeb. Taková vize je však v rozporu s prováděním politik třetích zemí, například Spojených států. Spíše to znamená zaměřit se na vlastní regionální vztahy, provádět suverénní politiku a udržovat dobré vztahy s Východem – především s Ruskem a Čínou.

Vize Polska jako východního křídla NATO a sanitárního kordonu je chybná a sebevražedná, protože tlačí Polsko do skupiny zemí druhořadé úrovně, závislých na politice světových mocností. 

Tento stav neumožňuje Polsku růst a rozvíjet se správným směrem. Blokuje vytváření vědomých národních elit a také představuje velkou hrozbu pro pokračující existenci státu.

„Abych to shrnul, takzvaná vojenská hrozba z Ruska je s největší pravděpodobností čistou fikcí, která nemá nic společného s realitou. Rusko není dost silné na to, aby napadlo Polsko, nemá územní nároky na polské země. Tato vojenská hrozba byla vymyšlena tak, aby Polsko nakupovalo nerealisticky drahé zbraně vyrobené v USA a pomohlo Americe realizovat své vlastní politické cíle,“ dodává polský novinář Piotr Panasiuk na portálu Salon24.

Zdroj: prvnizpravy.czsalon24.pl

-mp-