Grigorij KOPIJEV – Hodnotící systém efektivnosti pracovníků firmy Amazon automaticky propustil některé z nich

Systém sledování výkonnosti v práci používaný ve skladech společnosti Amazon v americkém městě Baltimore za rok automaticky propustil několik stovek zaměstnanců. Oznámilo to vydání The Verge, jehož redaktoři obdrželi přístup k dopisu od zástupce Amazonu, který byl poslán na Národní úřad pro pracovní vztahy USA.

Logo AmazonAmazon, jeden z největších online prodejců na světě, vlastní desítky skladů pro třídění zboží. Po obdržení objednávky společnost odešle odpovídající data do skladu a poté s ním začne pracovat jeden z dělníků. Nejprve si zboží vyzvedne, naskenuje je za účelem evidence v systému a načte je do krabice nebo jiného obalu. Amazon používá několik metrik pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců, včetně „Time Off Task“, což odráží čas, během kterého zaměstnanec neplnil své povinnosti. Vypočítává se na základě přestávek při skenování zboží.

Amazon byl již dříve kritizován za příliš přísné požadavky na své skladníky. Novináři The Verge zjistili, že sledování softwaru a rozhodování o ukončení smluv s neefektivními zaměstnanci společnosti Amazon se zabývá další speciální software. Získali také přístup k dopisu advokáta společnosti National Administration pro správu pracovních vztahů ve Spojených státech, a to prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, který ukládá výkonným orgánům USA povinnost poskytnout občanům dokumenty a další informace na vyžádání.

V dopise týkajícím se obvinění společnosti z porušování pracovních zákonů jedním ze zaměstnanců řekl mluvčí Amazonu, jakým způsobem systém generuje oznámení o ukončení smluv.

Systém totiž automaticky monitoruje výkon všech zaměstnanců skladu a kárá či oznamuje ukončení smlouvy bez účasti vedoucích zaměstnanců, i když tito mají možnost dané rozhodnutí systému zrušit, pokud ho považují za chybné. Zaměstnanci se navíc mohou proti propuštění odvolat. V období od srpna 2017 do září 2018 systém kvůli špatné práci propustil asi 300 zaměstnanců skladu Amazon ve městě Baltimore.

Dopis Amazon

Dopis uvádí, že pokud je čas strávený mimo práci (metrika „Time Off Task“) mezi 30 minutami až hodinou denně, zaměstnanec obdrží obvyklé písemné varování. Pokud mezi hodinou až dvěma – obdrží poslední písemné varování. A pokud nepracuje dvě nebo více hodin, pak následuje vyhazov. V průběhu roku může zaměstnanec obdržet až pět pravidelných písemných pokárání a maximálně jedno „poslední“ – pokud toto překročí, systém automaticky vygeneruje oznámení o výpovědi.

Amazon nyní aktivně automatizuje sklady a nahrazuje pracovníky roboty. Ve skladech společnosti již pracují dopravní roboti, kteří svou práci vykonávají 4–5krát efektivněji než lidé. Až do roku 2018 společnost navíc provozovala soutěž „Amazon Picking Challenge“, tj. soutěž mezi týmy inženýrů vyvíjejících roboty specializované na přesun objektů. Předpokládá se, že výsledky dosažené v průběhu soutěže pomohou společnosti Amazon automatizovat třídění a balení zboží v krabicích před jeho odesláním zákazníkům.

(překlad vlastní)

Originál: Григорий Копиев - Система оценки эффективности работников Amazon автоматически уволила часть из них vyšel 26. dubna 2019.

Zdroj: nplus1.ru

Kopijev Grigorij