Adam Michna z Otradovic: Lev z pokolení Júda

Přivitejte, čeští lvové,
lva z Júda pokolení
v tu noc ať vaší zpěvové
k jeho zní oslavení.
Lev když zvěř popadne k lovu,
složí se na ni kvaltně,
Kristus Pán, nakloníc hlavu,
přemohl peklo statně.

Vzkriseni Krista

Jemuž proto, ó Čechové,
zpívejte alleluja,
alleluja.

Tří dni a noci zplozený,
spíc, lvíček odpočívá,
když zařve otec, zrozený
syn hned k boji pospíchá.
Jezu Kriste, odpočívals
tří dni a noci v hrobě,
na hlas Otce rychle povstals,
poslušen i v tom sobě.

Jemuž proto, ó Čechové,
zpívejte alleluja,
alleluja.

Lev tehdáž jest nejsilnější,
když na něm drahná hřiva,
jako obr nejmocnější
tolik diváků mívá:
nejináč při svém vzkříšení
roucho nesmrtelnosti
maje, Kristus k oslavení
přišel jest s svou mocnosti.

Jemuž proto, ó Čechové,
zpívejte alleluja,
alleluja.

Lev králem jest všechněch zvířat,
jak zařve, vše se třese
a jako též na hlas knížat
hned vše dostavuje se.
Tak lev náš s hřmotem povstanouc
okázal se být králem,
zatřásla se zem, tak dadouc
svědectví, že jest Pánem.

Jemuž proto, ó Čechové,
zpívejte alleluja,
alleluja.

Štědrotu lev provozuje,
svou loupež jiné zvěři
jako hostům rozděluje,
ať tomu každý věří:
nápodobně Kristus slávu
vzaté nesmrtelnosti
s námi rozdělí, když k Bohu
příjdem z té smrtelnosti.

Jemuž proto, ó Čechové,
zpívejte alleluja,
alleluja.

Zdroj: tedeum.cz

-mk-