ATVERPY: Téměř 75 procent obyvatel do devíti let věku má přistěhovalecký původ

Podle údajů města Antverpy jsou imigranti ve městě silně zastoupeni demograficky i pokud jde o nezaměstnanosti. Počet přistěhovalců navíc roste každoročně, zatímco je místní populace na ústupu. Dnes již má více než 58% obyvatel v Antverpách přistěhovalecké kořeny. Imigranti jsou také silně zastoupeni ve statistikách nezaměstnaných.

Míra porodnosti domorodého obyvatelstva v Evropě je výrazně nižší než u přistěhovalců. Kromě toho se autochtonní porodnost systematicky snižuje, zatímco u etnických menšin se zvyšuje. Mezi muslimskými přistěhovalci je míra porodnosti více než dvakrát vyšší než u původních Holanďanů. Ženy cizího původu porodí průměrně 3,4 až 4 děti, u holandských a evropských žen se jedná pouze o1,6 dětí.

Demografie

Tyto údaje se rovněž jasně odrážejí v demografické statistice města Antverpy. Mezi roky 2012 a 2018 se autochtonní populace v Antverpách snížila ve všech věkových kategoriích. Naopak to bylo s přistěhovalci. Jejich počty se zvyšují ve všech věkových kategoriích. Počet místních ve věku do 19 let se snížil o 6 308 a počet přistěhovalců do 19 let naopak vzrostl o 16 863.

Tato tendence se stále více odráží ve statistice procentního podílu domorodců a přistěhovalců. Ve věkové kategorii 0 až 9 let je nejméně 74,10 % z přistěhovalecké komunity, od 10 do 19 let to činí téměř 70 %. V některých čtvrtích Antverp je více než 58% celkové populace cizího původu. Tento podíl se zvyšuje pouze s ohledem na míru porodnosti. V Antverpách jsou silně zastoupeny původní obyvatelé severní Afriky.

 Graf

Graf: Rozložení obyvatelstva Antverp podle věku (červený sloupec označuje podíl přistěhovalců)

Nezaměstnanost

Etnické menšiny jsou silněji zastoupeny nejen v demografických statistikách. Jejich přítomnost lze výrazně pozorovat také z hlediska nezaměstnanosti. Téměř 75 % nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání v Antverpách má cizí původ. Tlak v nezaměstnanosti (poměr počtu uchazečů o zaměstnání a pracovní síly k počtu obyvatel v produktivním věku) je u přistěhovalců okolo 16 %. To je o něco více než 7 % mezi domorodými holandskými občany.

Téměř 19 % přistěhovalců z mimoevropských zemí v pracovním věku v okrese Antverpy pracuje, třetina přistěhovalců ve městě Antverpy požaduje finanční podporu od města a ve více než 22 % přistěhovaleckých rodinách ze severní Afriky a Blízkého východu jsou oba rodiče nezaměstnaní.

(překlad vlastní)

Originál: Tom Lallemand - Antwerpen: Bijna 75% inwoners 0-9 jaar van allochtone origine vyšel 29. března 2018 na sceptr.net.

Zdroj: sceptr.net

Lallemand Tom