Sergej IGNATOV – Vědci prokázali, že víra a duchovnost mohou sloužit jako efektivní obrana proti depresi

U hluboce věřících a duchovně založených osob byly odhaleny změny v mikrostruktuře mozku.

NEW YORK. Nový vědecký výzkum dokazuje, že víra a duchovnost slouží jako účinná obrana proti depresi, protože u věřících a duchovně založených osob byly podle serveru psypost nalezeny změny v mikrostruktuře mozku.

Lidsky mozek

Vědecký článek publikovaný v časopise Brain and Behavior přináší přesvědčivé důkazy, že vysoce rozvinuté náboženská a duchovní názory snižují riziko vzniku deprese. Způsobují totiž změny v mikrostruktuře tzv. bílé hmoty mozku sestávající převážně z nervových vláken a zodpovědné za přenos impulzů (na rozdíl od tzv. šedé hmoty, která se skládá převážně z buněk).

Vědecký článek nazvaný „Difúzně-tenzorové snímky změn v mikrostrukturách mozku pod vlivem náboženských a duchovních názorů v rodinách s vysokým rizikem vývoje deprese“ připravil tým vědců – Xuzhou Li, Myrna Weissman, Ardesheer Talati, Connie Svob, Priya Wickramaratne, Jonathan Posner a Dongrong Xu.

Ve studii se mj. píše:

Naše předchozí studie prokázala, že účastníci výzkumu, kteří se během pěti let pozorování intenzivně věnovali náboženství nebo duchovnímu životu vykazovali vysokou odolnost vůči depresi,“ říká autor článku Dongrong Xu, výzkumný pracovník Columbia University v New Yorku:

Je důležité poznamenat, že tato skupina má špatné dědičné předpoklady, které jsou považovány za hlavní rizikový faktor vývoje této nemoci. Tento objev nás vedl k hledání procesů v mozku, které jsou zodpovědné za tento neočekávaný efekt.“

Autoři dalšího vědeckého článku publikovaného v roce 2014 zjistili, že v důsledku hluboké víry a spirituality se kortikální zóny rozvíjejí a zesilují v několika oblastech mozku (včetně levého a pravého parietálního a okcipitálního), což jsou místa zodpovědná za rezistenci vůči depresi.

V nové studii vědci použili ke studiu mozkových mikrostruktur u 99 účastníků experimentu difuzní tenzorovou zobrazovací technologii. Tato technologie představuje variaci metody zobrazování pomocí magnetické rezonance a poskytuje vysoce kvalitní obrazy vodivých struktur bílé hmoty mozku. Dr. Su a jeho kolegové zjistili, že struktury vedoucích k mozku lidí s vysokým rizikem dědičných onemocnění deprese jsou extrémně blízké těm lidem, kteří mají pozitivní dědičnou zátěž, tedy v případech, kdy se zkoumaná skupina soustavně věnuje náboženství nebo duchovní činnosti.

Z opatrnosti vědci dále dodávají, že pro potvrzení jejich zjištění bude zapotřebí dalšího výzkumu: „Je třeba mít také na paměti, že se náboženské názory mohou během života měnit,“ vysvětluje Dr. Su:

V naší studii jsme hodnotili hloubku duchovnosti a religiozity účastníků výzkumu podle několika ukazatelů pouze pět let. V dalším výzkumu budeme potřebovat pro posuzování spirituality a náboženství širší arzenál ukazatelů a delší časové období. Doufáme ovšem, že se výsledky našeho výzkumu potvrdí“.

(překlad vlastní)

Originál: Сергей Игнатов - Ученые обнаружили, что вера и духовность служат эффективной защитой от депрессии vyšel 12. února 2019 na sedmitza.ru.

Zdroj: sedmitza.ru

Ignatov Sergej