GLOBÁLNÍ PAKT O MIGRACI má globální dopad na západní civilizaci - Stanovisko Centra pro studium politického islámu

Globální pakt o migraci vytváří příznivé podmínky pro islámskou migraci. Z tohoto důvodu je nezbytná znalost politického principu hidžry, tj. islámské migrace.

Hidžra následuje příklad nastolený Mohamedem, na nějž se odkazuje i korán. Hidžra je pro islám sociálně i ekonomicky velmi výhodná. Pokud jí není právní cestou zabráněno, postupně vyhlazuje neislámskou hostitelskou kulturu a nahrazuje ji islámskou civilizací.

Korán 2:218: Avšak ti, kdož uvěřili, vystěhovali se a na cestě Alláhově bojují, ti mohou doufat v jeho milost – a Alláh věru je odpouštějící, slitovný. (Dále např. verše 8:72 a 9:20.)

Hidžra legální cestou

V roce 1973 Evropské hospodářské společenství a Liga arabských států společně založili Euro-Arabský dialog (EAD). Pod tímto jménem vytvořili mocnou politickou a právní strukturu, která pokrývá veškeré vztahy mezi Evropou a arabským světem. Mezi dalšími ujednáními byla určena jako důležitá součást vzájemných vztahů otázka migrace, která je Arabskou asociací formulována takto:

"Asociace požaduje, aby vlády evropských států sjednaly právní opatření týkající se volného pohybu… společně s ohledem na základní práva imigrantů pracujících v Evropě: tato práva musí být rovnocenná s právy občanů evropských států.“

Akční plán Globálního paktu a jeho budoucí dopady na západní civilizaci

Konečným cílem paktu je ustanovit pravidelnou migraci. Pojem „pravidelná migrace“ je v paktu zmíněn celkem pětadvacetkrát. Souhrn cílů a opatření identifikuje migranta jako subjekt, který nepodléhá evropskému právu. Evropské právo má být změněno tak, aby se usnadnil proces příchodu a usídlení migrantů v souladu s jejich kulturou.

Seznam cílů zájmu s rozšiřujícími komentáři:

Globální pakt vytváří základy pro plynulý proces islamizace členských států OSN a zároveň podkopává existující právní systém a suverenitu členských států. Pakt používá antidiskriminační opodstatnění kroků, které vedou k zajištění převahy islámské migrace, hidžry, s časovým harmonogramem navrženým Arabskou asociací. To postupem času způsobí demografickou dominanci islámu nad hostitelskou zemí.

Zdroj: cspii.org

-mk-