Jaroslav BAŠTA: O čápech a ruské propagandě

Jednou z velkých obav kritiků, ale také organizátorů Světového poháru v kopané, který právě probíhá v Ruské federaci, byly možné incidenty zahraničních návštěvníků s místními obyvateli, zejména kvůli (údajně) obecně rozšířené ruské homofobii.

Dalo se očekávat, že pokud se něco takového přihodí, bude to tématem dlouhých zpráv a komentářů v západním tisku. Samozřejmě, že se přesně takové napadení přihodilo hned první den šampionátu. A nic. Mediální ticho by se dalo krájet.

Začal jsem v duchu pátrat, zda se mi povede najít nějakou analogii k této záhadě, a vzpomněl jsem si na téměř čtyřicet let starou příhodu s čápy a ochráncem přírody.

V roce 1981 jsem pomáhal své (tehdy budoucí) ženě při archeologickém výzkumu pravěké mohyly v lesích na Domažlicku. Spolu s námi se tam tužila větší část budoucího skautského oddílu, tehdy dovedně maskovaného jako archeologický kroužek. Občas za námi přišel pan nadlesní Karásek, velký přítel všech archeologů a mládeži vyprávěl o lese, o zvířátkách a o nečekaných problémech, které s nimi občas nastanou. Třeba s těmi čápy.

V polesí totiž měli velkou bažantnici. V letních měsících se tam líhla bažantí kuřata v inkubátorech, mimo jiné z vajec zachráněných při senoseči. Kuřátka byla dost choulostivá a hodně jich uhynulo. Jejich mrtvolky vyhazovali na skládku za bažantnicí a spoléhali se na to, že divá zvěř se o ně postará. Tak to ostatně fungovalo po léta. Jenže onoho roku se tam zatoulal čáp, bažantí dieta mu zachutnala, informoval své kolegy, takže se tam slétli z širokého okolí. Vypozorovali, kdy se vyváží mršinky a už hodinku předtím tam čekali a nedočkavě klapali zobáky. Později je pochopitelně napadlo, že živá kuřátka jsou také k jídlu a bažantnice měla velký problém. Jídlo zdarma holt demoralizuje i ušlechtilé ptactvo s nejlepší pověstí.

Když jsem přijel do Prahy, vyprávěl jsem tehdy tuto příhodu svým kamarádům u piva. Všichni se dobře bavili, jen Zdenda, vášnivý ochránce přírody moc ne. Jeden můj kolega mi vysvětlil, že mu totiž vadí, že čápi loví žáby, které jsou ohrožené a chráněné. Ale nedá se s tím nic dělat, protože čáp je také chráněný druh. Když jsem si na toto vzpomněl, došlo mi, proč západní novináři o napadení páru francouzských gayů v Petrohradě nepíší.

Rusové tento incident podrobně popsali v anglické mutaci novin Metro s plnými jmény pachatelů pocházejících z Dagestánu i s informací o jejich homofobní motivaci, nejspíše podloženou nábožensky. Ukázalo se to jako nejlepší způsob, kterak zabránit zveřejnění této zprávy na Západě...

Zdroj: prvnizpravy.cz

Bašta Jaroslav