Max KAŠPARŮ – Jak se změnily hodnoty našeho dnešního života

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:

* pýchu

* lakomství

* závist

* hněv

* smilstvo

* nestřídmost

* lenost.

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:

* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;

* z lakomství zákon ekonomiky;

* nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;

* závist v boj o spravedlnost;

* hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;

* smilstvo v prevenci proti neurózám;

* lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.

DÍKY TÉTO MODERNÍ NOMENKLATUŘE ZBAVIL SE STARÝ KONTINENT TĚŽKÝCH HŘÍŠNÍKŮ.

Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:

1) hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,

2) okrádání definované jako svobodný trh,

3) zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,

4) neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a

5) likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků.

Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám, že:

1) svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,

2) tolerance se proměnila v ustupování zlu

3) a korektnost v povinný názorový koridor.

Zdroj: internetové servery

Kašparů Max