TURECKO – během restaurování starobylého řeckého pravoslavného kláštera Matky Boží (Panagia Sumelá) nedaleko Trabzonu byla odhalena kaple s byzantskými freskami

Klášter Panagia Sumelá poblíž Trabzonu (Trapezuntu) v oblasti Pontu založili řečtí mniši již na konci 4. století, největšího rozmachu dosáhl během tzv. Trapezundské říše (1204–1461).

Klášter byl uzavřen po vyhnání většiny řeckého obyvatelstva z Turecka v roce 1924. po odchodu odvezli mniši zázračnou ikonu Matky Boží Sumelá do Řecka, kde si postavili stejnojmenný klášter. Sumelá oficiálně patří Konstantinopolskému patriarchátu, dnes je ovšem muzeem. V roce 2010 zde ovšem turecký stát povolil odsloužit první bohoslužbu po mnoha desetiletích.

O kapli, do níž se dříve zřejmě vcházelo pouze tajným vchodem, neměl nikdo dosud tušení. 

Restaurační práce začaly v klášteře v roce 2015.

Byzantské fresky kaple se zachovaly v poměrně dobrém stavu, ikonografická náplň i bližší časové určení jejich vzniku určí vědci v nejbližší době.

Venkovní stena.

Venkovní stěna.

Zesnuti Bohorodicky

Zesnutí Bohorodičky.

Ze zivota asketu

Ze života asketů.

Svaty asketa Sava Osviceny na lvu

Svatý asketa Sáva Osvícený na lvu.

 (vlastní zpráva)

-mp-