Divadelní hra „Naše násilí a vaše násilí“ - kontroverze pokračuje

Již několikrát jsme se věnovali úmyslu Národního divadla Brno uvést představení slovinsko-chorvatského režiséra „Naše násilí a vaše násilí“, v němž v jedné ze scén Ježíš Kristus znásilňuje muslimku. Proti uvedení představení se postavili čeští biskupové, vznikla petice požadující zákaz této hry, odsuzuje ji také veřejnost.

Nejnověji se k této pochybné akci vyjádřil i současný ministr kultury Ilja Šmíd. V pátečních (25. května 2018) Lidových novinách uveřejnil zamyšlení „Nesmíme zakazovat divadlo, které nás varuje“. Šmíd, vzděláním muzikolog, se v článku pouští do úvah o povaze naší společnosti, přičemž jeho základní teze zní: „Ne hra, ale skutečnost je hnusná“. Odpor části občanů vyjádřený v petici označuje za „primitivní plky“:

Jemnocit duše občana, který zvonil klíči za demokracii, je zasažen. Jaksi mu však nedochází, že demokracie není pohodlná. Neuvědomuje si, že už zase nám někdo říká, co je správné a co ne. Už zase někdo volá po cenzuře, ačkoliv se zapřísahá, že to není cenzura, ale „meze demokracie“.

Při své obhajobě „demokracie“ se dála odvolává k poselství Formanova filmu Lid verus Larry Flint. To ovšem může překvapit jen málo koho, i když se film zastává nemravného vydavatele pornočasopisů, jedná se přeci o „posla demokracie“…

Náš ministr kultury pak pokračuje: hra údajně není „o křesťanství“, ani „o islámu“, ale „o člověku“.

Hm, to je opravdu zajímavá úvaha. Pokud tedy hra není o křesťanství a islámu, proč tam tedy vystupuje Ježíš Kristus? A proč znásilňuje muslimku?

Hra prý je „o člověku, který páchá zvěrstva na sobě samém“.

Ano? A co s tím má co do činění ústřední postava křesťanství? Copak ta někdy páchala nějaké násilí? Ježíš přeci zosobňuje svým životem přesný opak zobrazovaného! Nejen, že nepáchal „zvěrstva na sobě samém“, ale ani na nikom jiném. Ježíš vystupuje v bibli jako ideál nenásilí!

A takto svou úvahu pan ministr zakončuje:

Každý král měl svého šaška. Jeho úkolem bylo říkat mu do očí nepříjemné pravdy. I my máme své „šašky“. A říkají nám nepříjemné pravdy. Občas způsobem, který se nám nelíbí. Ale nesmíme je zakazovat. Nesmíme zakazovat divadlo, které nám ukazuje, v symbolech a často cynicky, jací jsme. To bychom se vrátili tam, kde už jsme jednou byli.

Aha, takže tento „šašek“ nám sděluje něco nového? A sám pak představuje symbol boje proti cenzuře?

Pokud si toto opravdu pan ministr myslí, měla by ihned po této petici následovat petice za jeho odvolání. V čele ministerstva kultury by neměl sedět člověk, který schvaluje hanobení centrální postavy evropské kultury!

Naštěstí v naší zemi ještě žijí kromě nemravné, zpitomnělé korektností a zkorumpované elity také lidé s elementárním citem a vkusem.

Zde přinášíme několik dalších ohlasů pod peticí požadující stažení hry „Naše násilí a vaše násilí“:

D. E., Ostrava:

Podepisuji, protože je to propagace násilí, zesměšnění našich národních kořenů, které vyrostly z křesťanských hodnot. Jedním slovem morbidita!  

M. J., Vojnův Měštec:

Podepisuji, protože je Ježíš Kristus je nejen posvátnou osobností křesťanství, ale i prorokem v islámu a obecně uznávaným vzorem a pramenem české kultury.

M. S., Rožnov:

Petici podepisuji, protože jsem křesťanka a jméno Krista je mi svaté. Vaše hra těžce uráží nejen 2000 let starou křesťanskou církev, kterou nelze žádným způsobem popřít, ale především samotného Boha – a to nemohu připustit.

B. E., Ostrava:

Podepisuji protože, se dotýká mé víry a uráží mého Boha. Autor svůj odpor k naší zemi mohl vyjádřit jinak.

D. H., Štěpánkovice:

Podepisuji, protože dané divadelní představení hanobí křesťanství, hanobí Ježíše Krista, a s tím se jako věřící římský katolík nemůžu smířit.

Z. F., Jablonec nad Nisou:

Velmi mě zraňuje, že se někdo takto hrubým způsobem dotýká mé víry, a ještě se cítí morálně vysoko, jako že uhájil „svobodu umění“. Předvedli by herci a organizátoři tuto hru v některé z muslimských zemí, kde by riskovali život? Znásilňování evropských žen ze strany muslimů je smutnou kapitolou, tak proč to hra ukazuje naopak? Navíc používá Božího Syna, který je Láska a násilí zakazuje? K tomu formou na pokraji pornografie? Prosím organizátory festivalu o minimální úctu k naší víře a našim křesťanským kořenům. Modlím se, protože věřím, že nevědí, co činí...

M. K., Brno:

… na tuto divadelní hru bych se nikdy nešla podívat, bylo by mi to odporné. Není možné vidět Krista, kterého vyznáváme a ctíme, v takové roli. Nechápu, co autor hrou sledoval – určitě ne obranu křesťanství nebo muslimské víry, ani možnost soužití v míru.

E. D., Studénka:

Hluboce se mne dotýká tak neskutečné znevažování křesťanství, kulturního dědictví našich předků a stydím se za ty, kteří se k něčemu takovému propůjčili.

Další ohlasy zde a zde.

Redakce