Ohlas čtenářky: Na prahu globální totality

Vážený pane Klausi,

dovolila jsem si reagovat na Váš text.

Ideální ekonomické systémy nebývají. Vědci do dnešní doby vedou spory o tom, který systém je efektivnější, socialistický či ten kapitalistický? Já osobně se domnívám, že oba systémy jsou špatné a oba vytvářejí takové vnitřní zákonitosti, které nevyhnutelně vedou k totalitarismu, což znamená, že mohou dlouho a efektivně fungovat pouze v podmínkách totalitních režimů. Avšak v současné situaci diskuse o efektivnosti toho či jiného systému ztratily smysl. Nepovšiml jste si snad, že svět kráčí mílovými kroky k úplné automatizaci a robotizaci? Blíží se doba, kdy bude moc dobře, když bude mít pracovní místo alespoň pět procent obyvatel celého světa. A v těchto podmínkách sám kapitalismus nebo to, co Vy nazýváte tržní ekonomikou, pozbývá veškerý smysl.

Průmyslová výroba prakticky nebude vyžadovat lidskou práci. V průměrných tvůrčích profesích bude člověk postupně nahrazen umělým intelektem. Svět se rychlými tempy posune k totalitní společnosti všeobecné materiální hojnosti, kde pracovat už nebude povinností a miliardy lidí již nebudou nuceni ke každodenní povinné práci. Peníze ztratí svou nynější funkci a nahradí je jakési body, které budou v dostatečném množství vydávány všem loajálním a těm, kteří nepředstavují hrozbu režimu. Jistě chápete, že lidé osvobození od každodenní práce v té kulturní atmosféře, kterou dnes máme, začnou nevyhnutelně degradovat, včetně degradace mravní. Globální kontrola nad každým člověkem se stane nutností kvůli stabilitě systému. Kontrola, včetně čtení myšlenek, se stane všedností. Totalitní režim prakticky zabezpečí likvidaci zločinu, chuligánství a neadekvátního chování.

Pod pozlátkem úplné lidské svobody v kultuře a v umění bude pokračovat všedovolenost. Postupně budou legalizovány všemožné zvrácenosti. Smyslem života člověka se stane ničím neomezená, nekonečná zábava a požitky, včetně těch nejnižších. Budou servány všechny roušky z intimní sféry - zvrácené fantazii, které jen přijdou člověku na mysl a veřejné orgie se stanou běžným a vytouženým trávením volných chvil.

Ano, je to strašné jen pomyslet, jaké perspektivy nás čekají a tak se nechce uvěřit, že by civilizované lidstvo něco takového dopustilo. Jenže systém totalitní kontroly se už aktivně a otevřeně testuje v Číně (12):

Jsem přesvědčena, že vývoj podobných technologií se testuje i v jiných předních světových zemích. 

Z tohoto důvodu v souvislosti s tímto, pane Klausi, už není vůbec důležité vést polemiku o efektivnosti toho či jiného systému. Spása lidstva spočívá pouze v zachovávání mravnosti a duchovně-mravním povznesení lidstva. Jen tak lze udržet lidstvo od přeměny v lidský skot.

Vážený pane Klausi, v celém světě jste uznávanou autoritou, proto by bylo velmi ušlechtilým činem, kdybyste se zabýval myšlenkou, jak si v rámci všeobecného materiálního blahobytu zachovat lidskost a člověka jako Boží stvoření.

Děkuji Vám za pochopení.

Srdečně

Karpova

Zdroj: protiproud.cz

Čtenář/čtenářka