KNIHA - Petr HAMPL: Prolomení hradeb

Proč se západní společnosti hroutí pod náporem islámu? Proč státní moc fakticky rezignovala na dodržování zákonů a zajištění bezpečnosti občanů? Proč mají profesionální intelektuálové tak panickou hrůzu z kritické diskuze o skutečných dopadech imigrace? Hrají v tom roli nějaké specifické zájmové skupiny?

Pak je na místě otázka, proč západní civilizace vyprodukovala právě takové zájmové skupiny namísto odhodlaných obránců Západu, jací převažovali v uplynulých staletích. Jak to souvisí se změnami v rodinném životě, morálce, ekonomice a chování politických stran? Jaké jsou nejpravděpodobnější scénáře dalšího vývoje? Co s tím mohou udělat politici? Jak mohou pomoci lidé akceptovaní jako neformální autority nebo prostě „jen“ bohatí a úspěšní lidé? A co normální pracující, jaká může být jejich úloha?

Ilustracni fotoTyto a podobné otázky si klade stále více lidí. Existují tisíce odpovědí. Naprostá většina z nich obsahuje nějaký kus pravdy, ale žádná není vyčerpávající nebo je příliš zjednodušující. Přitom je životně důležité, abychom přesně porozuměli příčinám toho, co právě probíhá. Bez přesného porozumění příčinám je totiž nedokážeme odstranit a řešení následků s ignorováním příčin nemůže být úspěšné.

Ucelené vysvětlení přináší kniha českého sociologa Petra Hampla Prolomení hradeb. Dr. Hampl je znám svými kontroverzními pracemi. To, co říká a píše, zpravidla popírá vžité představy, nicméně jeho prognózy se naplňují. V českém prostředí např. jako první upozornil na konflikt mezi (domnělými) elitami a obyčejnými lidmi – někdy kolem roku 2010 byla ta myšlenka pokládána za pošetilou výstřednost, ale později byla všeobecně akceptována.

I kniha Prolomení hradeb obsahuje řadu překvapivých až pohoršujícíh myšlenek, ale poskytuje dokonale logický obraz. Je psána tak, aby ji mohli číst i běžní lidé bez speciálního vzdělání. Pro ty s hlubším zájmem bude odrazovým můstkem k dalšímu studie, v každé kapitole najdete příslušné doporučení.

Ambicí autora a jeho přátel je, aby se kniha Prolomení hradeb dostala do tisíců českých domácností. Aby nejen političtí vůdcové, ale především normální občané pochopili příčiny současného stavu. A také, aby pomohla ochránit ty, kdo jsou vystaveni multikulturnímu vymývání mozků – ne přesvědčováním, ale jasným a logickým rozkrytím mechanismů v pozadí. Pak bude následovat překlad do angličtiny a němčiny.

To vše bude vyžadovat prostředky ve výši 100 – 150 tisíc korun, aby kniha byla ve slušné grafice a přitom její cena nepřesáhla výrazně 100 korun. V nejbližší době bude otevřen příslušný projekt na serveru Startovač. Pokud chcete pomoci už nyní, pošlete, prosím, dar České společnosti pro civilizační studia 4211142939/6800  a do poznámky uveďte Prolomení hradeb. Dary nad 1000 korun jsou odečitatelné z daňového základu.

Sám Petr Hampl k tomu uvedl: 

„Prolomení hradeb není politický program a nevyjadřuje ani morální postoj. Je to vysvětlení fungování společenských mechanismů, které jsou určující pro současnou situaci. Jsou za tím pozorování, roky usilovného studia, četba stovek složitých knih a stovky pohovorů s lidmi všech společenských vrstev. Ale pořád je to jen pouhý popis. Je na každém, jak s tím pochopením naloží. Ale dokud nerozumíme příčinám, hrozí, že v lepším případě vyplýtváme energii, v horším případě provedeme něco, co situaci jen zhorší.“

Zdroj: petrhampl.cz

Hampl Petr