Papež FRANTIŠEK obviněn, že vede katolickou církev do hereze, připojili se i dva Češi

Podle více než 60 konzervativních katolických teologů, kněží i laických věřících papež František vede katolickou církev do kacířství. Dopis čítající 25 stran obviňuje papeže Františka z hereze v učení o manželství, morálním životě a svátostech.

Dopis je datován ke dni 16. července a byl doručen papeži v jeho rezidenci Santa Maria 11. srpna. Signatáři až doposud nedostali od papeže žádnou odpověď.

Papez Frantisek

O víkendu se na internetu objevila stránka s latinským názvem Correctio Filialis, která obsahuje plné znění dopisu i 68 jmen signatářů, kteří se k výzvě papeži připojili. Dopis je podepsaný několika prominentními katolickými osobnostmi včetně německého akademika Martina Mosebacha, bývalého prezidenta vatikánské banky Ettore Gotti Tedeschiho a biskupa Bernarda Fellaya. K výzvě se připojili také dva Češi a jeden Slovák.

Signatáři obvinili papeže ze sedmi kacířských stanovisek v otázkách manželství, morálního života a přijímání svátostí; dále tvrdí, že papež je pod vlivem modernismu a Martina Luthera. Tvůrci výzvy trvají na tom, aby papež odsoudil tyto hereze, které zastával buď přímo nebo nepřímo, a vrátil se k tomu, co považují za pravou katolickou víru.

Nová výzva adresovaná papeži přišla poté, co v loňském roce žádal dopis kolégium kardinálů, aby vyzvalo papeže k odsouzení určitých herezí a výzvě čtyř kardinálů, kteří papeže žádali, aby odpověděl na pět otázek a vyvrátil tak věroučné pochybnosti (dubbie) v souvislosti s exhortací Amoris laetitia (Radost z lásky).

Papež na jejich výzvu nijak nereagoval. Nový dopis vyvolává napětí s bezprecedentní výčitkou vůči papeži Františkovi, podobná výzva nemá v katolické církvi obdobu od doby středověku. Amoris laetitia řešila kontroverzní témata, jako je přijímání pro rozvedené a znovu sezdané páry, přičemž někteří ji interpretovali tak, že umožňuje těm, kteří žijí ve druhém manželství, aby se připojili k eucharistii.

Kritici papeže zároveň vyjadřují na internetové stránce Correctio Filialis svou věrnost církvi, prosí papeže o apoštolské požehnání a ujišťují ho o své modlitbě.

Zdroj: krestandnes.cz

-mk-