Martin R. ČEJKA - Potratový převrat v Chile

Podle rozhodnutí chilského ústavního soudu neodporuje potratový zákon přijatý parlamentem ústavě. Nový zákon povoluje usmrcení plodu v případě početí následkem znásilnění, ohrožení života ženy nebo poškození plodu, které podle mínění lékařů, znemožňuje jeho přežití.

Ústavní soud přijal své rozhodnutí šesti hlasy proti čtyřem. Jak jsem už dříve informovali, chilská socialistická prezidentka Michelle Bacheletová dlouhodobě usilovala o prosazení potratů v zemi.

Ilustracni foto

Je evidentní, že chilský ústavní soud překročil v této věci své pravomoci. Chilská ústava hovoří jasně, že „život před narozením je chráněn zákonem“, přičemž nepřipouští žádné výjimky. Případná změna v tomto přístupu by musela znamenat změnu ústavy, přičemž je zřejmé, že se nový zákon se zněním ústavy rozchází.

Navíc ústavní soud podle zpráv při svém rozhodování přihlížel k názorům 135 organizací a sdružení, což se opět rozchází z jeho smyslem. Úkolem ústavního soudu totiž není demokraticky vyjadřovat mínění společnosti, nýbrž dohlížet na ústavnost zákonodárství. Jsme zde svědky soudcokracie, jejíž vliv je stále citelnější v západních zemích.

Schválení zákona má prý snížit počet nezákonných potratů v Chile, kterých je prý podle odhadu až sedmdesát tisíc ročně. I kdyby tato čísla byla správná, tak zmíněný zákon k jejich snížení nikterak nepřispěje, jelikož drtivá většina z nich se netýká případů, o nichž se zmiňuje. Ve skutečnosti se jen jedná o otevření cesty potratovému průmyslu a další demoralizaci země. Dá se rovněž předpokládat, že zákonné výjimky budou pokrytecky zneužívány.

Rozzářená prezidentka Bacheletová označila prosazení potratového zákona za „vítězství žen, vítězství demokracie, vítězství Chile“ a dodala, že se jedná o „minimum toho, co Chile dluží svým ženám“.

Jak vidno, její pohled se rozchází s tradičním přístupem, jehož ideálem je zahrnovat ženy péčí a květinami. Levičáci dokážou nabídnout jen rozklad a zánik v podobě vraždění vlastních dětí.

Zdroj: tedeum.cz

Čejka Martin R.