Giulio MEOTTI - V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

1) Pašeráci přivádějí migranty k lodím nevládních organizací, které poté doplují do italských přístavů. Bylo zahájeno další soudní vyšetřování, týkající se ekonomických zájmů mafie při nakládání s migranty po jejich příjezdu.

2) Nemůžeme srovnávat migranty se Židy, kteří prchali před nacismem. Například papež František nedávno přirovnal migrační centra k nacistickým „koncentračním táborům“. Kde jsou plynové komory, lékařské „experimenty“, krematoria, otrocká práce, nucené pochody a popravčí čety? Tato srovnání jsou šířena médii z jasného důvodu: ukončit debatu.

3) Do roku 2065 se předpokládá, že dorazí 14,4 milionů migrantů. Připočteme-li je k  pěti milionům přistěhovalců, kteří jsou v současné době v Itálii, lze předpokládat, že 37% populace budou tvořit cizinci: na každé tři obyvatele připadne více než jeden imigrant.

Nejprve to byla „maďarská trasa“. Potom to byla „balkánská trasa“. Nyní je epicentrem této demografické katastrofy Itálie, která se stala zranitelným místem Evropy v důsledku příchodu stovek tisíc migrantů.

Během nedávného třídenního období dorazilo téměř 10 000 uprchlíků, takže počet migrantů za rok 2017 překročil 60 000, což je o 48% více, než ve stejném období v loňském roce, kdy jich připlulo 40 000. Během velikonočního víkendu bylo ve Středozemním moři zachráněno a přivezeno do Itálie rekordních 8 000 migrantů. A to je jen špička ledovce: během léta se počet příchozích z Libye ještě zvýší.

V Itálii probíhá výměna obyvatelstva. Pokud však otevřete mainstreamový tisk, stěží někde tyto údaje naleznete. Žádná televizní stanice se nevěnuje tomu, co se právě děje. Žádná kritika není povolena. Invaze je prostě hotovou věcí.

V roce 2016 připlulo k břehům Itálie 176 554 migrantů - osminásobný nárůst od roku 2014. V roce 2015 jich bylo 103 792, v roce 2014 bylo migrantů 66 066. V roce 2013 jich bylo jen 22 118. V posledních čtyřech letech se do Itálie dostalo 427 000 migrantů. Za pouhých prvních pět měsíců tohoto roku 2017 Itálie přijala 10% celkového počtu migrantů za poslední čtyři roky.

Jsou dny, kdy italské námořnictvo a pobřežní hlídky zachraňují až 1 700 migrantů během 24 hodin. Itálie je vyčerpaná. Existují zde vesnice, kde jednu desetinu obyvatel tvoří noví migranti. Jsou zde např. vesnice s 220 obyvateli a 40 migranty.

Jedním z hlavních aspektů této demografické revoluce je ten, že se odehrává v zemi, která dramaticky stárne. Podle nové zprávy italského statistického úřadu poklesne italská populace v polovině století na 53,7 milionů obyvatel - což je ztráta 7 milionů lidí. Itálie, která má jednu z nejnižších úrovní porodnosti na světě, každoročně ztratí 600 000 až 800 000 občanů. Imigrantů bude přes 14 milionů, což je zhruba jedna čtvrtina celkové populace. Avšak v tom nejpesimističtějším scénáři by italská populace mohla poklesnout na 46 milionů, což by byla ztráta 14 milionů lidí.

Podle zprávy OSN budou v roce 2050 tvořit třetinu italské populace cizinci. Zpráva s názvem „Nahrazující migrace: Je to řešení pro klesající a stárnoucí populace“ se zamýšlí nad kulturním tavicím kotlíkem, který by mohl explodovat a vyvolat kulturní a sociální napětí. Úroveň příchozích do roku 2065 poklesne z 300 000 na 270 000 osob ročně; během stejného období se očekává, že přijde 14,4 millionů lidí. Když tuhle cifru připočteme k více než pěti milionům migrantů, kteří v Itálii v současné době jsou, očekává se, že 37% populace budou cizinci: což je více než jeden na tři obyvatele.

Navíc tento systém humanitární pomoci provázejí nové skandály. „Investigativní hypotéza, která ještě musí být ověřena, je, že subjekty, propojené s ISIS, působí jako logistická podpora migračních toků.“ Tohle varování právě obdržel schengenský výbor, hlavní italský protimafiánský a protiteroristický prokurátor Franco Roberti. Nyní znalci vyšetřují spojení mezi pašeráky migrantů v severní Africe a italskými nevládními organizacemi, působícími ve Středomoří. Pašeráci přivážejí migranty k lodím nevládních organizací, které poté doplují do italských přístavů. Bylo zahájeno další soudní vyšetřování týkající se ekonomických zájmů mafie při nakládání s migranty po jejich příjezdu.

Pouze 2,65 procentům přistěhovalců, kteří přišli do Itálie, byl podle Organizace spojených národů udělen azyl skutečného uprchlíka. Ostatní migranti zjevně neprchají před válkami, ani genocidou. Avšak navzdory všem těmto důkazům nelze přistěhovalce srovnávat se Židy, kteří prchali před nacismem. Papež František nedávno přirovnal migrační centra k nacistickým „koncentračním táborům“, ale kde jsou všechny ty plynové komory, lékařské „experimenty“, krematoria, otrocké práce, nucené pochody a popravčí čety?

Italské noviny nyní publikují články o „středomořském holokaustu“, kde srovnávají migranty, kteří zemřeli během cesty, když se pokoušeli dostat do jižní Itálie, s Židy, kteří zahynuli v plynových komorách v Osvětimi. Gad Lerner, jiný novinář, podporující migranty, popsal jejich stav stejným výrazem, který nacisté používali pro Židy: untermensch, podřadné lidské bytosti. Tato srovnání jsou šířena médii za jasným účelem - uzavření diskuze.

Abychom pochopili, jak hanebná tato srovnání jsou, musíme se podívat na náklady za každého migranta, které jsou hrazeny z italské státní pokladny. Jakmile jsou přistěhovalci zaregistrovaní, dostávají měsíční příjem ve výši 900 eur (30 eur na den na osobní výdaje). Dalších 900 eur je určeno Italům, kteří je ubytovávají. A na pokrytí nákladů na pojištění je zapotřebí 600 eur. Celkově každý migrant stojí italskou pokladnu měsíčně 2 400 eur. Plat policisty je poloviční. A námořní dobrovolník, který zachraňuje migranty, dostane částku ve výši 900 eur měsíčně. Byli nacisté také tak laskaví ke svým židovským untermenschen?

Náklady na migranty jsou pro veřejné finance Itálie již tak obrovské, že zcela ničí možnost jakéhokoli hospodářského růstu. „Celkový dopad na italský rozpočet (výdaje na migranty) je v současnosti vyčíslen na 2,6 miliardy eur za rok 2015, za rok 2016 by to měly být 3,3 miliardy a za rok 2017 to budou 4,2 miliardy eur, a takto nepřetržitě dál,“ uvedlo ministerstvo hospodářství. Tato čísla jasněji ukazují, kolik Itálie utrácí během této krize: v roce 2017 vláda vynaloží 1,9 miliardu eur na důchody, ale 4,2 miliardy eur na migranty; 4,5 miliardy eur na plán sociálního bydlení oproti 4,2 miliardám eur pro migranty.

Italský kulturní establishment se nyní zcela zaměřuje na podporu této masové migrace. V italském filmu Fire at Sea (Požár na moři), který byl v loňském roce nominován na cenu Akademie, je hlavní postavou lékař, který migranty po příjezdu ošetřuje. Italský premiér Matteo Renzi přinesl na zasedání Evropské rady 27 DVD s tímto filmem. Italské komerční televizní kanály natočily řadu televizních pořadů o migrantech, např. film „Lampedusa“, pojmenovaný podle italského ostrova. 100 000 Italů se dokonce sešlo v ulicích Milána na „manifestaci solidarity“ s migranty. Co to však může být za „solidaritu“, když italská vláda zachránila půl milionu lidí a vypadá to, že se celá země rozhodla otevřít dveře všem obyvatelům severní Afriky?

Winston Churchill byl přesvědčen, že Středomoří je „zranitelným místem“ Hitlerovy Evropy. Nyní se stalo zranitelným místem evropské transformace na Eurábii.

Originál: A Replacement of Population is Taking Place in Europe vyšel 14. června 2017 na gatestoneinstitute.org.

Zdroj: zvedavec.org

Meotti Giulio