Evropu je možné srovnat s hostinou, která spěje ke svému konci

Hierarcha Kyperské církve biskup Neofytos hovoří o budoucnosti EU a třetí světové válce:

Vidíme, jak se EU rozpadá, zůstane v ní pouze německá Evropa silných... Vzdalování Evropy od pravoslaví přineslo mravní následky: uzákonili nemravnost, modlářství a zbožštili tělo.“

Biskup NeofytosVelký srbský světec Nikolaj Velimirovič (1880–1956) před desetiletími napsal:

Evropané zbudovali svůj svaz na smrti... Celá Evropa je cítit smrtí. Evropské univerzity hlásají smrt. Evropští spisovatelé kážou smrt, jejich politikové pracují pro smrt, jejich učitelé zasévají smrt do duší mládeže. Evropa nechce vědět o životě po smrti. Tragédie Evropy tkví v tom, že zavrhla Království věčného života.“

Třetí světová válka začala podle biskupa před šesti lety v Sýrii. Předpověděl to svatý Boží člověk a metropolita Sisanie a Siatisty Antonios Kompos (1920–2005). Krátce před svou smrtí řekl: „Až začne neštěstí v Sýrii, modlete se. Od Sýrie to všechno začne.“

Modlitba může pohnout horami. S Boží pomocí je možno se vyhnout určitým událostem nebo umenšit následky zla. Bůh je pln lásky. Dovolil tyto události, jelikož my sami – s tímto pseudomírem (který jsme zbudovali) pro svou nemravnost, nevěru a chamtivost – kráčíme přímou cestou do pekla.

Zdroj: ambon.or.cz

Ambon