Lukáš LHOŤAN - Nelogicky reagující obyvatelé Západu jsou důkazem efektivity neomarxistické teorie

Jádrem neomarxistické teorie je myšlenka, že ne skrze násilné uchopení moci, jak to dělali komunisté, ale skrze postupné ovládnutí vzdělávacího systému a postupnou změnu výchovy se dosáhne marxistického ráje.

Ve své knize Eurabia. Mýtus nebo realita? Popisuji vývoj ideologů dnešní EU, kdy ideál představuje syntéza myšlenek marxistických filozofů Gramsciho školy s myšlenkami evropských konzervativců inspirovaných hrabětem Coudenhove-Kalergim.

Jsem přesvědčen, že dnešní vývoj ve společnostech Západu, nádherně odpovídá tomu, že tam již několik desetiletí působí ve vzdělávání multikulturní, pseudohumanistická propaganda. Tato propaganda způsobuje, že masám obyvatel Západu je vymýván mozek v duchu, že to oni jsou odpovědní za hříchy kolonialismu, utrpení dnešní přelidněné Afriky a netoleranci vůči muslimům kolonizujícím a islamizujícím jejich domovy.

A protože podle neomarxistů je nejhorším zločinem obyvatel Evropy to, že se narodili jako běloši a jejich předkové tvrdě pracovali na tom, aby ekonomicky pozvedli Evropu, tak dnes musí Evropané trpělivě snášet násilí ze strany imigrantů/muslimů a jejich postupné zatěžování sociálního systému, kdy se ve jménu budování multikulturního socialistického ráje společnost radikálně zadlužuje a projídá nejen bohatství vytvořené v minulosti, ale i budoucnost příštích generací.

Ovšem ani to nestačí, dluhy jsou již moc veliké, tak se po roce 1989 nádherně hodil pád Sovětského svazu, kdy se z nových členských zemí EU staly zdroje pro levnou pracovní sílu a ekonomické vykořisťování Východoevropanů nadnárodními firmami. Nádherně je to popsáno v článku: Jsme otroci Západu - Dřeme na víc než 100 procent, dostáváme třetinu. Díky tomuto systému mohou například německé firmy platit za mnohdy menší výkon „německých“ zaměstnanců třikrát lepší plat než českému dělníkovi za jeho vyšší výkon a ještě se mohou tvářit, že vydělávají, když zisky daní v Německu. A německá vláda pak samozřejmě z takových daní může financovat svou podporu imigraci z Afriky a muslimských zemí a štědrý sociální systém. 

Ale zpět k oné multikulturní propagandě. Tato propaganda se plně rozběhla i v našem školství. Jako příklad může sloužit projekt EDISON, kdy autoři projektu na svém webu píší, že projekt má vést mladou českou generaci, aby se stala: generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.“

Aha, takže z mladých Čechů a Češek se tak má stát revoluční masa prolamující údajnou mezikulturní bariéru! Jenže pokud připustíme, že opravdu existuje a prohlubuje se nějaká mezikulturní bariéra, tak proč se nikdo neptá, čím to je?

Protože by odpověď mohla znít, že problém není v nás a naší kultuře, ale v pronikání jiné, nepřirozené a netolerantní kultury do Evropy? A projekt EDISON tak může být jeden z projektů, který má oslabit přirozenou obranyschopnost naší společnosti proti pronikání této cizí netolerantní kultury…

Jenž nejde jen o projekt EDISON, jde o všechny multikulturní projekty, jenž působí v českých školách. Již kdysi jsem o tom psal ve své knize Islám a islamismu v České republice a většina lidí mé varování ignorovala, včetně mnoha těch, co dnes proti multikulturalismu a jeho propagaci v českých školách tak vehementně před volbami varují.

Mám zmapováno, že v rámci propagace multikulturalismu v českých školách, kterou sponzoruje nejen český státní rozpočet a fondy EU, se jedná o čistou zákeřnou propagandu, kdy jsou děti seznamovány s islámem a muslimy pouze v pozitivní či neutrální rovině! Nic negativního! Zvou se jen muslimové, nezvou se žádní exmuslimové a kritici islámu!

Když si uvědomíte, že takováto propaganda běží na „vyspělém“ Západě již desítky let, tak pochopíte, proč ta je dnes tak nelogicky stále populární politická elita, která to vše spískala a proč stále vítězí levicoví či pravicoví multikulturalisté. Lide tam totiž neuvažuji logicky, ale čistě emocionálně v duchu multikulturního výplachu mozků, který je tam všudypřítomný od dětství přes školu, práci a i důchod. Již dnes někteří mi známí říkají o tom, že jim dnešní multikulturní bláznění Západu připomíná komunistické „nadšení“ u nás v dobách komunistické diktatury.

Takže až za pár let u nás bude tolik imigrantů z Afriky a islámského světa, že i u nás nastane masové „obohacení“ násilím a terorem, tak se pak nedivme, že mládež bude toto všechno omlouvat a nelogicky obhajovat původce toho zla, tj. multikulturalismu, když dovolujeme, aby naši mládež ve školách dnes takt propagandisticky manipulovali.

Možná jsme poslední generace, která díky životě v kulturně a etnicky jednotné společnosti žije v bezpečí a jistotě, což jsou hodnoty jenž v multikulturní společnosti nenaleznete...

Možná by bylo dobré začít uvažovat na výzvou slovenského komentátora Pavla Fendeka: Európsku úniu treba rozdeliť na moslimský Západ a kresťanský Východ.

(upraveno)

Zdroj: lukaslhotan.blog.idnes.cz

Lhoťan Lukáš